Jan Lillehagen var første formann i Norsk Påbyggerforening. Han rundet 80 tidligere i år.
Jan Lillehagen var første formann i Norsk Påbyggerforening. Han rundet 80 tidligere i år.

Profilerte påbyggere som ledere

Norsk Påbyggerforening (NPF) og i dag Påbyggergruppen innenfor Norsk Industri har gjennom snart 30 år hatt en håndfull formenn, eller styreledere som man ynder å bruke som tittel på vervet i dag.

Noen har hatt sitt virke i påbyggerbransjen i mange år.

Jan Lillehagen

Jan Lillehagen var en av initiativtakerne og den første formannen i Norsk Påbyggerforening. Han eide og drev den gangen påbyggerfirmaet Blidsberg Norge AS. Lillehagen fylte for øvrig 80 år tidligere i år.

- Vi var tre påbyggere som solgte svenskproduserte tippåbygg her i landet, Blidsberg for mitt vedkommende, samt Ilsbo og Östervåla, forteller han. - Vi hadde selvsagt mye kontakt med Sverige og så at man der hadde en bransjeorganisasjon for påbyggere. Vi fant ut at vi godt kunne være konkurrenter, men likevel samarbeide om felles saker her hjemme. Med dette som bakgrunn ble jeg en av initiativtakerne til Norsk Påbyggerforening. Det var ikke bare enkelt å få det til. Norske påbyggervirksomheter var den gangen, som i dag, en blanding av produsenter og importører, og visse interessemotsetninger var det nok. Men mange så verdien av å ha et felles forum, og foreningen ble en realitet. For at en nøytral person skulle forestå den daglige driften, engasjerte vi en generalsekretær på deltid. Det var Hans Petter Klemmetsen, som etter noen år ble generalsekretær i Kreftforeningen.

Jan Lillehagen var formann i Norsk Påbyggerforening et par år, for på midten av 80-tallet ga han seg som påbygger og kjøpte Forlaget Last og Buss AS i Oslo.

Alf Ahdell

Neste formann i Norsk Påbyggerforening var Alf Ahdell. Han har i mange år vært daglig leder av Bussbygg AS på Hovdenakken ved Molde, og han er også annen generasjon på eiersiden. Bussbygg ble etablert i 1947 og er i dag Norges største skapprodusent for tyngre kjøretøy.

- Jeg var med i styret i Norsk Påbyggerforening fra første stund og tok over som formann etter Jan Lillehagen, forteller Ahdell. - Som en av mange påbyggere "ute i provinsen" så jeg klart behovet for en bransjeforening. Påbyggerne i Oslo-området hadde jo en viss kontakt med hverandre, mens vi ute i distriktene var mer for oss selv uten altfor mye kontakt med kolleger i andre strøk av landet.

- Vi satt og gjorde hvert vårt på hver vår tue. På 80-tallet følte stadig flere av oss et behov for å få mer felles standarder, og arbeid ble satt i gang for å få felles leveringsbetingelser og en lik måte å attestere våre påbygg på. Dette resulterte etter hvert i et felles dokument som alle medlemmene i NPF brukte overfor bilforhandlere og sluttbrukere. Dette tror jeg var med både på å heve standarden på påbyggene og påbyggernes anseelse.

Ahdell var en av pådriverne for sammenslutningen med Teknologibedriftenes Landsforening (TBL), har også senere vært styreleder etter at det skjedde og ble på ny valgt inn i styret på årsmøtet nå i mai.

Bjørn Haukåssveen

Bjørn Haukåssveen i O.L. Engen & Co. AS på Moelv ble den tredje formannen i NPF.

- Jeg hadde vært styremedlem i NPF noe før, og hadde noe styreerfaring da jeg ble formann, sier Haukåssveen. - Det er særlig to viktige saker jeg husker fra min formannstid, bedre statistikk og status som høringsinstans.

Vi satte igang et arbeid rettet mot Opplysningsrådet for veitrafikken for å få frem en påbyggstatistikk som kunne være et godt hjelpemiddel for oss som leverte påbygg, enten det nå var egenproduserte eller importerte. Opprinnelig visst vi omtrent ingen ting om markedet. Dette var en tung sak å håndtere, blant annet fordi det var vanskelig å få gehør for våre behov. Vi kom nok ikke i mål under min formannsperiode, men vi fikk i hvert fall startet en prosess som har resultert i at det etter hvert ble en vesentlig bedre påbyggstatistikk her i landet.

- Den andre viktige saken er at NPF oppnådde å bli høringsinstans for Vegdirektoratet når det gjaldt spørsmål om nyttekjøretøy og påbygg. Dette var særdeles viktig med tanke på å få frem påbyggernes syn i saker som angår denne bransjen, sier Haukåssveen.

63-årige Bjørn Haukåssveen ble i alt 23 år hos O.L. Engen & Co. AS, og i år feirer han 15-årsjubileum hos Scania. Han er distriktssjef for Scania i Hedmark og Oppland.

Terje O. Hanssen

Hans etterfulgte Bjørn Haukåssveen som formann. Han har vært styreleder av NPF/Påbyggergruppen lengst, ble gjenvalgt på siste årsmøte og er omtalt i et eget intervju.

Konrad Krogh Aspenes

Konrad Krogh Aspenes var styreleder i Påbyggergruppen en periode. Han var majoritetsaksjonær og daglig leder av påbyggervirksomheten MoPro AS, som blant annet drev med brannbilpåbygg og spesialpåbygg. Han solgte i sin tid virksomheten til en dansk eiergruppe, men fortsatte som daglig leder frem til 2000. Til han førtidspensjonerte seg i 2008, var han innkjøpssjef i Gjensidige forsikring.

- MoPro var opprinnelig ikke medlem av Norsk Påbyggerforening, men ble medlem i forbindelse med at vi fikk en stor ordre. Saab Scania i Söderetälje skulle levere 1100 påbygg til feltvogner til det norske forsvar, samt en kontrakt på 50 brannbiler for polarklima fra det svenske forsvaret, sier han.

Påbyggerforeningen hadde innsigelser mot at en leverandør som ikke var medlem, fikk en så stor kontrakt. Dette løste MoPro med medlemskap, og senere ble Apenes styremedlem og formann en kort periode. - Da jeg var i styret, var jeg også med på sammenslutningen med TBL som vel er det viktigste som har skjedd organisasjonsmessig for påbyggerne, sier Apenes.

Kontakten med myndighetene og fremstøtene som resulterte i en brukbar påbyggstatistikk betegner han som de viktigste sakene.

Per Dag Nedreberg

Busskarosseribygging var i sin tid en stor industri i landet. Idag er det bare én produsent av noe størrelse igjen, Vest Buss. Adm. direktør i Vest Buss Gruppen, Per Dag Nedreberg, har også vært styreleder i Påbyggergruppen i en periode.

- Det jeg særlig husker fra min periode som styreleder, i tillegg til mye rent bransjemessig, var at vi jobbet en god del med salgs- og leveringsbetingelser, som jo er viktig for en bransje som ønsker å opptre og bli opplevd som seriøs, sier han. - Vi jobbet også mye med opplæring. For meg som bussmann var det aktuelt å legge ekstra vekt på karosserimakerfaget.

Hans Olav Simonsen

Hans Olav Simonsen var styremedlem i Påbyggegruppen fra 2000 og styreleder fra 2001 til 2002. På denne tiden var han også adm. direktør i den tradisjonsrike påbyggerbedriften VBK, som dessverre måtte ta den tunge turen til skifteretten i 2002.

- Jeg hadde gleden av at vi endelig klarte å lande saken om påbyggkodene som brukes i AutoSys, og som har gjort det mulig å etablere en noenlunde brukbar påbyggstatistikk her i landet, sier Simonsen. - Mange innenfor NPF og Påbyggergruppen hadde jobbet i flere år med den saken, og også andre parter, som Bilimportørenes Landsforening, har også vært inne i dette.

Etter konkursen i VBK har Simonsen arbeidet hos MAN og Mercedes, før han kom over i Statens Vegvesen. I dag jobber han med tyngre kjøretøy hos Vegdirektoratet.

Forsiden nå