Forskjellige utgaver av VW Constellation har vist gode resultater med biodiesel produsert fra brukt frityrolje og 100% soya.
Forskjellige utgaver av VW Constellation har vist gode resultater med biodiesel produsert fra brukt frityrolje og 100% soya.

Putt en Big Mac på tanken

  Dette er kanskje det mest fornuftige du kan bruke hurtigmat til.

 

I Brasil, verdens femte største land i areal og befolkning, jobber man iherdig for å redusere avhengigheten av fossilt drivstoff og minske utslippene av CO 2 og NO x.

Som markedsleder for lastebiler over fem tonn er MAN sterkt engasjert i arbeidet med å utprøve nye motorteknologier og drivstoffer.

Frityrolje

Som i mange andre land er McDonald's den største hurtigmatkjeden i Brasil og bruker dermed store mengder frityrolje. Den brukte oljen går gjennom en oppgradering og brukes nå som drivstoff for lastebilflåten som transporter varer til og fra McDonald's -restaurantene i São Paulo og Rio de Janeiro. Transportselskapet Martin Brower som kjører for McDonald's i Brasil, inngikk et samarbeid med MAN Latin America for å teste ut frityroljen. Etter rensing og oppgradering fungerer den som biodiesel. Fire VW 19.370 og VW 24.250 har gått på et B20-drivstoff, altså 80% diesel og 20% biodiesel fra frityrolje. Siden 2010 har dessuten en VW 24.250 gått på ren biodiesel fra frityrolje.

Transportselskapet er så godt fornøyd med å kjøre på B20-drivstoffet at det nå vurderes å bruke slikt drivstoff på hele kjøretøyparken på 150 enheter. En av årsakene til suksessen er logistikken som ligger bak. Når biler fra Martin Brower kjører råvarer til McDonald's-restaurantene, tar de med seg den brukte frityroljen som returlast til et raffineri i nærheten. Transportkostnadene for drivstoffet blir derfor beskjedne.

Soyaolje

Selskapet Spaipa produserer Coca-Cola-produkter i staten Paraná og nord-vest i São Paulo. Selskapet ønsker å ligge i tet når det gjelder å redusere utslipp, og i ti måneder har man testet en VW 17.220 med biodiesel produsert fra 100% soya. Kjøretøyet har tilbakelagt 22.000 km. Det er registrert at utslippet av partikler er redusert med 90%, og andre typer utslipp er også vesentlig redusert. Spaipa kunne tenke seg å kjøre alle sine 400 lastebiler inn i dette prosjektet, men foreløpig står det på produksjonskapasiteten for biodiesel fra soya.

Andre teknologier

Også mer fremtidsrettede teknologier blir utprøvd i Brasil. Landets første hybrid-lastebil er i drift og har i tester gitt reduksjon i drivstofforbruket på opptil 15%.

En MAN TGS 33.440 med motor for både diesel og etanol i forholdet 45/55% går nå i test. Her snakker man om reduksjoner i utslipp på 60% for partikler og 40% for CO 2.

Aller mest spennende er forsøkene med syntetisk diesel i en VW Constellation 17.190. Det nye organiske drivstoffet blir produsert ved at genmodifiserte bakterier bryter ned sukker, en prosess som opprinnelig er utviklet av det amerikanske bioteknologiselskapet LS9. Hvis det lykkes å få til slik produksjon i stor skala, har man kommet langt. Syntetisk biodiesel produsert fra biomasse vil redusere CO 2-utslippene radikalt, samtidig som all infrastruktur og motorteknologi for ordinær diesel kan benyttes. Syntetisk diesel på basis av biomasse kan vise seg å være den aller beste løsningen i land som har mye slikt råstoff å ta av.

Mye oppnådd, men store behov

Også i Brasil har det skjedd mye med avgassutslippene de siste 20 årene. Fra 1990 og frem til den nyeste motorteknologien benyttet i landet er utslippet av partikler redusert med hele 97% og NO x med 86 prosent. Den nyeste avgassnormen har betegnelsen Prokonve-7. Den er basert på Euro V-standarden, altså dagens gjeldende i det aller meste av Europa.

Brasil har et stort behov for å redusere sine CO 2-utsllipp. Transporten er ansvarlig for 17% av utslippene, mens kraftproduksjon og skoghogst i det enorme landet står for henholdsvis 27% og 22%. I løpet av de neste 20 til 30 årene regner brasilianerne med at prisen på fossilt drivstoff vil øke så sterkt at det er tvingende nødvendig å redusere bruken mest mulig. Man ser for seg at bensin og diesel må erstattes av biodiesel, syntetisk diesel, etanol, naturgass, hydrogen, elektrisitet og kanskje andre energiformer vi ikke øyner i dag.

Brasil ligger imidlertid godt an når det gjelder mulighetene for produksjon av alternativt drivstoff. Landet har ikke mindre enn 63 planteslag som egner seg som råstoff for å produsere biodiesel. Brasil ligger dessuten meget langt fremme når det gjelder å bruke etanol produsert fra sukkerrør eller avfall fra sukkerproduksjonen i bensinmotorer.

 

Forsiden nå