Nøkkeltrioen som har hatt det praktiske ansvaret for å utvikle Manitou som fjellsikringsmaskin. I midten Ørjan Olsen, Hetronic Norge AS, flankert av Frode Hillestad (t.v) og Olav Løver i Correct Maskin AS.
Nøkkeltrioen som har hatt det praktiske ansvaret for å utvikle Manitou som fjellsikringsmaskin. I midten Ørjan Olsen, Hetronic Norge AS, flankert av Frode Hillestad (t.v) og Olav Løver i Correct Maskin AS.

Radiostyrt fjellsikring

En tekniske godbit, ja kanskje utstillingens mest interessante. Maskinen vi fant hos Normann Olsen Maskin AS var Manitous kraftige Maniscopic MRT 2540 terrengtruck med teleskopbom, nå ombygd med helautomatisert radiostyring for fjellsikringsoppgaver.

Prototypen ble fullført like før Vei og Anlegg, og umiddelbart etter utstillingen ble maskinen kjørt til Røldal hvor den går i testboring i en veiskjæring. Den er leid av BG Suldal AS for bruk noe senere. Selskapet har fått kontrakt på sikringsarbeider i et kraftverk, og da daglig leder Ola Steine hørte om Manitou-konseptet fra Correct Maskin AS ble han så begeistret at han sikret seg maskinen mens den fortsatt var på prototype-stadiet.

Sikrere arbeidsplass

Vi har presentert en rekke løsninger i A&T hvor farlige jobber kan utføres ved hjelp av radiostyring på gravemaskiner, hjullastere og dozere. I enkelte tilfeller sitter operatøren ved kommandoplassen i spesialutstyrte brakker og styrer maskinene via TV-monitorer.

Det samme er tilfelle med den nye fjellsikringsmaskinen som er utviklet i et "trippel-samarbeid" mellom Normann Olsen Maskin (Manitou-importør), Correct Maskin AS og radiostyringsleverandøren Hetronic Norge AS. Kommandosentralen er bygd inn i varebilen til Frode Hillestad i Correct Maskin AS. Maskinens bevegelser gjengis på skjermen og maskinen opereres via spakene på førerstolen.

Idéen utvikles

- Prosjektleder Olav Løver i Correct Maskin AS har hatt oppdrag for Normann Olsen Maskin AS i 15 år. Han har solid kjennskap til Manitou som produkt, og har hatt ansvaret for å montere arbeidskurv på maskiner som benyttes til fjellsikringsarbeider. Under denne prosessen har Løver registret svakheten med boring med knemater fra kurven, og han har sett på muligheter for å gjøre dette arbeidet sikrere. Resultatet er materialisert i den nye Manitou-riggen som vises på utstillingen, sier salgsdirektør Per Arvid Hennum hos Normann Olsen Maskin.

Godt samarbeid

- Målsettingen har vært å utvikle utstyr som gjør fjellsikrings- og borearbeidet raskere og sikrere, enten det skjer fra en arbeidskurv eller via fjernstyring, sier Løver. Manitous teleskoptrucker (rekkevidde på 21-, 25- eller 30 meter) er godkjent for bruk av håndholdte borehammere i kurven, og den nye MRT 2540 med 3,5 tonns løftekapasitet i 4,7 meters utskyt gir enda større muligheter.

Kort oppsummert er fjellsikringsmaskinen utstyrt med følgende løsninger:

-Ørjan Olsen i Hetronic Norge AS har designet radiostyring for alle operasjoner på maskinen, og sammen med Frode Hillestad i Correct Maskin AS er det bygd kommandosentral i medfølgende varebil. Arbeidsoperasjonene kan også styres fra et håndholdt kontrollpanel.
-I tett samarbeid med IRM er det utviklet et adapter for montering av Montabert boreaggregat og boremaskin i arbeidskurven. Boreaggregatet har fått 360 graders rotasjon, og med teleskopbommen har det en rekkevidde på 30 meter. Det kan også bores 4,5-5 meter under maskinhøyden. Konstruksjonen gjør det mulig å bore horisontalt, loddrett og skråstilt hvor man selv kan sette vinkelen.
-Prototypen er utprøvd med 2¨ borekrone og Monarks 10 fots stenger. Neste steg er en løsning med skjøtestål for å imøtekomme entreprenørenes ønsker om 6 meters borehull.

- Testen vi foretok umiddelbart før Vei og Anlegg virket lovende, sier Løver.

- Hva blir neste steg?

- Det får du snakke med Normann Olsen Maskin om, er svaret.

 

Forsiden nå