Raymond Harring har fått et nytt og harmonisk liv med sin nye Scania R 730 tippbil.
Raymond Harring har fått et nytt og harmonisk liv med sin nye Scania R 730 tippbil.

Ragn Sells først med metandiesel

De to Volvo FE 6x2-4 340 hk metandiesellastebilene renovasjonsselskapet Ragn Sells tok i bruk mot slutten av november, er faktisk de første av sitt slag i hele verden, foreløpig. Felttestene som selskapet nå skal gjennomføre, er viktige når Volvo skal vurdere om dette er et kjøretøykonsept for fremtiden.

Vi har tidligere redegjort utførlig for hvordan en metandieselmotor fungerer i våre spalter, så det skal vi ikke gjenta her. Det er mer interessant at Volvo har valgt Norge som første testland for 7-litersmotoren med metandieseldrift. En annen særegenhet ved de norske bilene er at det benyttes komprimert metangass (CNG). Renovasjonsbilene til Ragn Sells har en toppeffekt på 340 hk. Det skal også kunne leveres en variant på 240 hk. De øvrige lastebilene Volvo nå har i felttest har en 13-litersmotor på 460 hk, samt at de benytter flytene metangass (LNG). Også busser med metandieseldrift kommer i felttest i Sverige neste år. Da er det snakk om Volvos 12-liters bussmotor, som får et effektuttak på 340 hk. Også bussene skal gå på CNG.

Biogass

De to renovasjonsbilene skal gå i Asker. Også her stiller kommunen strenge miljøkrav ved inngåelse av nye kontrakter. Da høres det i utgangspunktet noe rart ut at avgassutslippene fra bilene "bare" tilfredsstiller Euro 5, ikke den strengere EEV-normen. Bilene har en relativt enkel metankatalysator for å komme på dette nivået. Hensikten er imidlertid at bilene skal gå på biogass, som langt på vei er CO 2-nøytral. Hvis også dieselandelen kommer fra biodiesel, sparer man 90% eller mer av CO 2-utslippene. Bilene til Ragn Sells skal fylle biogass på Nettbuss-anlegget i Lommedalen i Bærum.

Eksterne leverandører

Volvo har støttet seg på eksterne leverandører når det gjelder " dual fuel"-teknologien i metandieselbilene. Chassisene forlater Volvo-fabrikken med konvensjonelle dieselmotorer. Ombyggingen til metandieseldrift skjer hos det svenske selskapet Stadspartner AS, som igjen benytter komponenter produsert av Hardstaff-gruppen, som har et eget selskap som arbeider med blant annet alternative drivstoffer og "dual fuel"-teknologier.

Volvo kommer etter all sannsynlighet til å starte småskalaproduksjon av metandieselbiler kommende år. Da vil bilene fortsatt bli levert med ekstern ombygging. Først når Volvo eventuelt bestemmer at bilene skal settes i ordinær serieproduksjon, kan det være snakk om at kjøretøyene produseres ferdig på Volvo-fabrikken.

Utfordringer

"Dual fuel"-teknologien ligger i forkant av politikeres og byråkraters tankeverden. Derfor finnes det foreløpig ikke noe EU-direktiv for biler som brukes to forskjellige drivstoffer i samspill. Metandieselbilene er derfor i prinsippet forbudt både i Norge og Sverige og går derfor på dispensasjon. Det finnes også andre utfordringer. De tester som er utført på slike kjøretøyer så langt, indikerer at gassandelen er størst ved jevn kjøring, som selvsagt kan være vanskelig å få til med renovasjonsbiler. Fra Stadspartner antyder man derfor at gassandelen i bilene til Ragn Sells foreløpig kan komme til å ligge nærmere 50% enn 80% som er målet.

Sjåførene må forøvrig huske på at bilene trenger tre typer " drivstoff". Biogass og diesel er allerede nevnt. I tillegg kommer AdBlue. Ettersom bilene kan kjøre videre på bare diesel hvis gassen tar slutt, er de også utstyrt med SCR-katalysator for å tilfredsstiller Euro 5.

Forsiden nå