Hilde Nordskogen, direktør for Samferdsel & byutvikling i Rambøll.
Hilde Nordskogen, direktør for Samferdsel & byutvikling i Rambøll. (Foto: Rambøll)

Rambøll med ny avtale for Nye Veier

Rambøll har fått tildelt rammeavtale for tekniske rådgivingstjenester.

Nye Veier vil kjøpe inn rådgivingstjenester til en samlet verdi av om lag 35-40 millioner kroner på denne rammeavtalen i de kommende årene. Totalt fem leverandører har fått tildelt avtale.

- Vi er svært glade for å få enda en avtale med Nye Veier. Vi ser frem til nye utforinger og vil bidra til å realisere kundens mål om helhetlig og kostnadseffektiv veibygging, sier Hilde Nordskogen, direktør for Samferdsel & byutvikling i Rambøll.

Nye Veier AS har behov for å kjøpe tekniske rådgivningstjenester for planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av veier. Rammeavtalen omfatter bistand innen fagområdene veiplanlegging, konstruksjon, tunnel, landskapsarkitektur, VA og støyberegninger, geoteknikk og geologi.

- I denne avtalen leverer Rambøll selv alle tjenester, og vi får uttelling for vår faglige bredde og kapasitet. Dette viser igjen at vi er godt rustet til å være totalleverandør, uttaler Nordskogen i en pressemelding.

Avtalen er på to år og kan forlenges med inntil to år.

Forsiden nå