Lise Lyngsnes Randeberg fra Trondheim er gjenvalgt som president i Tekna.
Lise Lyngsnes Randeberg fra Trondheim er gjenvalgt som president i Tekna. (Foto: Tekna)

Randeberg gjenvalgt som Tekna-president

Lise Lyngsnes Randeberg fra Trondheim er gjenvalgt som president i Tekna. Vidar Faksvåg Hansen fra Molde er valgt som ny visepresident.

- Tekna er godt rustet for to nye år. Vi skal jobbe med de store oppgavene i samfunnet som velferdsordningene, et rettferdig arbeidsliv, etter- og videreutdanning, og grønn vekst. Vi har konkretisert disse gjennom FNs bærekraftsmål, og jeg vet at teknologene vil bidra sterkt med løsningene. Tekna og våre 78.000 medlemmer er klare til å ta ansvar og å gjøre vår del av jobben, sier Lise Lyngsnes Randeberg.

Vidar Faksvåg Hansen fra Molde er valgt som ny visepresident i Tekna. Foto: Tekna

Øvrige hovedstyremedlemmer etter valgene er Margrethe Esaiassen fra Tromsø, Ingvild Johanne Haug fra Trondheim, Elisabet Line Haugsbø fra Trondheim, Bjørn Harald Snersrud fra Kongsberg og Marte Øvrum fra Oslo.

Tekna er den største foreningen for naturvitere, realister og teknologer med mastergrad, og den største foreningen i Akademikerne.

Forsiden nå

Norges klimapolitikk: En fiasko siden 2006 – konkrete virkemidler må til

Til tross for de ulike regjeringers selvskryt i stortingsdokumenter siden 2006, er lite eller ingenting oppnådd i klimapolitikken. Målet om 40 prosent klimareduksjon i ikke-kvotepliktig sektor (Granavolden-erklæringen sier 50 prosent) i 2030 er neppe innen rekkevidde, men mye kan gjennomføres hvis tiltak og virkemidler utformes og gjennomføres konkret. Det er ikke skjedd til nå. I denne artikkelen vises forløpet fra 2006, men også gjennomførbare tiltak og virkemidler for hvordan målene kan nås med veitrafikken som eksempel.