Trygve Elvsaas.
Trygve Elvsaas. (Foto: Statens vegvesen)

Regionvegsjef i Statens vegvesen

Trygve Elvsaas (62) har fra 1. juni overtatt som fungerende regionvegsjef i Statens vegvesen Region øst.

Elvsaas har jobbet i Statens vegvesen i nærmere 35 år og har hatt en rekke lederstillinger i etaten. Han kommer nå sist fra stillingen som avdelingsdirektør for Virksomhetsstyring i Region øst.

Statens vegvesen er midt oppe i en omfattende omorganisering, og den nye organiseringen skal være på plass fra 1. januar 2020. Elvsaas vil dermed ha stillingen inntil videre.

- Dette er en utfordrende tid for Statens vegvesen. Min hovedoppgave blir å lose vår region trygt over i den nye organisasjonen, men jeg skal ikke på noen måte gjøre jobben alene. Vi har en veldig god, stabil og erfaren ledergruppe i Region øst, i tillegg til en stor gjeng med kompetente og motiverte medarbeidere. Dette skal vi klare sammen, sier Trygve Elvsaas.

Forsiden nå

Norges klimapolitikk: En fiasko siden 2006 – konkrete virkemidler må til

Til tross for de ulike regjeringers selvskryt i stortingsdokumenter siden 2006, er lite eller ingenting oppnådd i klimapolitikken. Målet om 40 prosent klimareduksjon i ikke-kvotepliktig sektor (Granavolden-erklæringen sier 50 prosent) i 2030 er neppe innen rekkevidde, men mye kan gjennomføres hvis tiltak og virkemidler utformes og gjennomføres konkret. Det er ikke skjedd til nå. I denne artikkelen vises forløpet fra 2006, men også gjennomførbare tiltak og virkemidler for hvordan målene kan nås med veitrafikken som eksempel.