Else May Botten (AP) sier det vil være fire hovedtemaer i regjeringens mineralstrategi: Utdanning og kompetanse, forskning og utvikling, kartlegging av ressurser og forutsigbarhet i politiske prosesser.
Else May Botten (AP) sier det vil være fire hovedtemaer i regjeringens mineralstrategi: Utdanning og kompetanse, forskning og utvikling, kartlegging av ressurser og forutsigbarhet i politiske prosesser.

Regjeringen lover mineralstrategi til jul

MOLDE (AT.no) AP-politiker Else May Botten sier regjeringen vil ha den kommende mineralstrategien på plass før jul.

Dette lovte AP-politikeren fra Møre og Romsdal i åpningsforedraget på Norsk Bergindustri og Norsk Bergforenings høstmøte som startet i Molde torsdag. Det er Handels og Næringsdepartementet som koordinerer denne strategien som forhåpentlig blir en hyggelig julepresang til alle som ønsker å investere i utvinning av mineraler i Norge.

- Det tror jeg de klarer å holde, for å sikre seg flertall. Det er valg neste år, sier generalsekretær Elisabeth Gammelsæter i Norsk Bergindustri.

LES OGSÅ: Heldigvis er bergfolk vant til litt av hvert...

- De som kommer (ønsker å investere i Norge) vet ikke om de får ja eller nei. For noen haster det å få et klart regelverk å forholde seg til, sier generalsekretær Elisabeth Gammelsæter i Norsk Bergindustri.
- De som kommer (ønsker å investere i Norge) vet ikke om de får ja eller nei. For noen haster det å få et klart regelverk å forholde seg til, sier generalsekretær Elisabeth Gammelsæter i Norsk Bergindustri. Foto: Klaus Eriksen

Gammelsæter ønsker strategien velkommen. Hun sier utenlandske investorer kan forholde seg til strenge regler, men ikke uforutsigbarheten som idag råder.

- De som kommer (ønsker å investere i Norge) vet ikke om de får ja eller nei. For noen haster det å få et klart regelverk å forholde seg til. Vi klarer oss ikke uten utenlandske investorer, men utfordringen for disse er at de ikke kan sitte og vente om det er enklere å starte opp i et annet land, sier Gammelsæter.

Botten sier det vil være fire hovedtemaer i den kommende strategien: Utdanning og kompetanse, forskning og utvikling, kartlegging av ressurser og forutsigbarhet i politiske prosesser. Alle representerer hver seg massive utfordringer innen næringen som "oljevennlige" foredragsholdere senere i programmet på høstmøtet påpekte vil overleve oljen.

Før Botten hastet videre til andre politiske oppdrag, kom hun med en oppfordring til norske aktører innen bergverksbransjen. Hun mener bedrifter i Norge må tenke stort sammen, og trakk paralleller til "klyngetankegangen" innen maritim virksomhet.

 

Forsiden nå