Randi Aamodt og Stein Gunnes i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) sier opprustingen av vann- og avløpsnettet vil gi bransjen betydelig mengde jobber de kommende årene. I dag lekker nettet voldsomt.
Randi Aamodt og Stein Gunnes i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) sier opprustingen av vann- og avløpsnettet vil gi bransjen betydelig mengde jobber de kommende årene. I dag lekker nettet voldsomt.

Regningen ingen vil ha

Vedlikeholdsbehovet på vann- og avløpsnettet er 150 milliarder kroner, og kostnaden for å bytte ut alt sammen er 800 milliarder kroner. Ikke rart ingen vil ha denne regningen.

Det sier seg selv at ingen vil ha en gedigen regning, men denne er kanskje lettere å slippe unna enn mye annet.

Tallene det refereres til er fra Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), og ble presentert da forbundet tok opp temaet på et «Fakta- og analysemøte» ved hovedkontoret i Oslo nylig.

- Blir ikke diskutert

Ansvaret for å bytte ut VA-nettet er i all hovedsak kommunenes. MEF etterlyser ekspertise hos kommunene for å ta slike utfordringer og sterkere ansvarsforankring oppover i systemene. Idag er ansvaret fordelt på en rekke departementer, og MEF føler ingen vil ta tak i utfordringene.

- Departementene er veldig nølende til å ta på seg dette ansvaret. Det er et kostnadsspørsmål her også, sier MEFs næringspolitisk rådgiver Randi Aamodt.

I «Fakta- og analyserapporten» som oppsummerer MEFs status på anleggs-Norge ved halvår 2012, skriver forbundet:

Vann og avløp er billig og livsnødvendig, men blitt politisk uinteressant mens nettet forfaller og utfordringen øker. Viktige spørsmål blir ikke diskutert.

Lekkasje-toppen

Tall fra MEF viser at 40% av vannet som renner gjennom nettet i Norge, lekker ut før det når endestasjon. I en sammenligning med åtte andre vest-europeiske land, ligger Norge klart i toppen på lekkasjestatistikken (ingen øst-europeiske land er tatt med i sammenligningen, og der er trolig tilstanden verre flere steder).

- Det største problemet med lekkasje er alt vannet som går inn i avløpsnettet og overbelaster dette. Dersom det oppstår trykkfall i vannledningsnettet, er det fare for innsug av kloakk, sier Aamodt.

Hovedpoenget til MEF er at utfordringen vokser for hver dag. 0,5% av avløpsnettet rustes opp årlig, mens 0,8% av vannledningsnettet byttes ut hvert år. Dette mener MEF er for tregt. Om 1% byttes ut i året, tar det 100 år å bytte ut alt.

Ledig kapasitet

MEFs analyse av bransjen viser at det generelt er oppgangstider i bransjen, men at det meste er knyttet opp til store prosjekter. De minste entreprenørene (1-10 ansatte) melder om 20% ledig kapasitet. Det er mer enn tilfellet var i de dårlige årene etter finanskrisen.

- De som ikke kommer med i de store prosjektene, lever fra hånd til munn. Et viktig signal til byggherrene er å se på kontraktregimet vedrørende størrelser og antall for å få med flere, sier sjeføkonom Stein Gunnes.

Han påpeker at lønnsomheten hos medlemsbedriftene heller ikke er all verden. Best ut kommer Rogaland-bedriftene med marginer på 7,4% i snitt, mens det på landsbasis er 2,8% (2010-regnskapet). Gunnes tror ikke dårlige marginer skyldes økte lønninger, men heller økte logistikk-kostnader og lite lukrative kontrakter inngått i nedgangstiden.

Gunnes stusser også over at det var én konkurs mer ved utgangen av mai enn i samme periode ifjor. Bemerkelsesverdig er også at bedriftene som har gått overende i år, har vært større enn de som gikk konkurs på vårparten ifjor.

Forsiden nå