Gravefri rehabilitering stanser ikke trafikken.
Gravefri rehabilitering stanser ikke trafikken. (Foto: Olimb Rørfornying AS)

Rehabiliterer over hundre år gamle kummer i Oslo

Olimb Rørfornying AS har inngått avtale med Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (VAV) om gravefri rehabilitering av 34 steinsatte kummer i Oslo sentrum.

Kummene, som er opptil 150 år gamle, må tettes blant annet for å unngå forurensing.

Kontrakten har en verdi på 4,9 millioner kroner. Tildelingen skjedde etter standard anskaffelsesprosess.

Gamle steinsatte kummer

Oslo kommune var tidlig ute med nedgravd vann- og avløpsnett. Mange rør og kummer som i dag er i full drift, er hundre år eller mer.

De fleste av de 34 kummene som skal rehabiliteres i løpet av 2019 i prosjektet «Akerselva Nedre – Steinsatte kummer», er fra 100 til 150 år gamle. Kummene trenger å tettes, både for innlekking og utlekking. Innlekking betyr større belastning på renseanleggene, mens utlekking kan forårsake forurensing. Det har også vært vesentlig å sikre kummene for driftspersonell.

Steinsatt, over 100 år gammel kum, før rehabilitering. Foto: Olimb Rørfornying AS

Små ulemper for trafikken med gravefri metode

Kummene befinner seg i området fra sentrum og opp til Sofienberg, Torshov og St. Hanshaugen. Tre av kummene ligger i Grensen/Stortorvet, hvor det også er trikketrasé.

Siden kummer ofte ligger i veibanen, er det en stor fordel at rehabiliteringen kan utføres raskt og uten oppgraving. Dette er spesielt viktig i sentrumsnære områder med sterk trafikk, som i de aktuelle områdene i Oslo.

Olimb Rørfornying har også tidligere rehabilitert en rekke kummer for Oslo VAV med ulike gravefrie metoder. Oslo VAV har i dette prosjektet valgt den rehabiliteringsmetoden som er raskest i installasjon og gjennomføring; glassfiberstrømpe som herdes med UV-teknologi.

En formsydd glassfiberstrømpe blir senket ned i kummen og blåst opp til den sitter tett mot veggene. Deretter blir den herdet med UV-lys. Fra strømpen er på plass nedi kummen, tar det ca. 30 minutter før den er ferdig herdet. Illustrasjon: Olimb Rørfornying AS

Slik rehabiliteres kummene

En formsydd glassfiberstrømpe blir senket ned i kummen og blåst opp til den sitter tett mot veggene. Deretter blir den herdet med UV-lys. Fra strømpen er på plass nedi kummen, tar det ca. 30 minutter før den er ferdig herdet.

Olimbs operatører kan deretter skjære rent i kumbunnen og frese ut åpninger i sidene til gren.

De gamle kummene er trange og smale sammenlignet med kummer av nyere dato. Med strømperenovering blir både stabiliteten og tettheten i kummene sikret, samtidig som strømpeforingen bygger minimalt ut i disse spesielt trange kummene.

Bunn og renne i kummen blir renovert i egen prosess med betongprodukter (vanligst) eller glass-/polyesterprodukter.

Fokus på oppgradering av avløpsnettet i Oslo

Oslo VAV har de siste årene hatt ekstra fokus på fornyelse av avløpsnettet i byen. Med en fornyelsestakt på 1,9 prosent er kommunen langt over gjennomsnittet i Norge.

Kommunen er også opptatt av at fornyelsen skal være til minst mulig ulempe for byens beboere. Totalt er 61 kilometer med avløps- og overvannsledninger fornyet de siste tre årene med strømpeforing og andre gravefrie metoder.

Salgssjef i Olimb Rørfornying AS, Svein Rune Myhre, inspiserer en rehabilitert kum. Foto: Olimb Rørfornying AS

Flere ser viktigheten av å fornye kummer

Salgssjef i Olimb Rørfornying AS, Svein-Rune Myhre, forteller at kummer ofte er blitt oversett og nedprioritert i fornyelse av vann- og avløpsnettet, men at stadig flere kommuner - som Oslo - ser verdien og viktigheten av å ha kummer som er tette og fungerer godt.

- Overvannsproblematikk er en viktig grunn til at kummer må være i god stand og ha god hydraulikk. Ikke minst må kummene være tette for å unngå forurensing, sier Svein-Rune Myhre.

- Mange steder i landet har vi felleskummer, der ledninger for vann, spillvann og overvann er i samme kum. Det er ekstra viktig at disse kummene har riktig utforming, slik at det ikke blir oppstuvinger og kloakkstopp med de problemer det kan medføre - som kloakk i overvann, tilbakeslag i hus og, fremfor alt, hygiene mot drikkevann.

Forsiden nå

Norges klimapolitikk: En fiasko siden 2006 – konkrete virkemidler må til

Til tross for de ulike regjeringers selvskryt i stortingsdokumenter siden 2006, er lite eller ingenting oppnådd i klimapolitikken. Målet om 40 prosent klimareduksjon i ikke-kvotepliktig sektor (Granavolden-erklæringen sier 50 prosent) i 2030 er neppe innen rekkevidde, men mye kan gjennomføres hvis tiltak og virkemidler utformes og gjennomføres konkret. Det er ikke skjedd til nå. I denne artikkelen vises forløpet fra 2006, men også gjennomførbare tiltak og virkemidler for hvordan målene kan nås med veitrafikken som eksempel.