Tidligere i høst ble det arrangert Ykres-NM for lærlinger på Lillestrøm. Det vi så ga godt håp for fremtiden.
Tidligere i høst ble det arrangert Ykres-NM for lærlinger på Lillestrøm. Det vi så ga godt håp for fremtiden.

Rekordmange lærlinger

OKAB ha aldri hatt flere lærlinger innenfor sine fagområder enn nå.

Per i dag kan Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB) skilte med 1035 lærlinger i sine fagområder. Det er en økning på 11 prosent fra 2011.

Det er ifølge OKAB en økning innenfor de fleste fagområdene, med unntak av gjenvinningsfaget og kranfaget.

Fremgangen er stor både for anleggsmaskinførerfaget og fjell- og bergverksfaget.

Selv om tallene for 2012 er gode, har OKAB ambisjoner om fortsatt vekst.

Målet er å øke antallet godkjente lærekontrakter med 20 prosent i 2015 i forhold til nivået ved årsskiftet 2011/2012.

Les også: 
40 % ledig kapasitet til veibygging
Vinneren av yrkes-NM

Forsiden nå