Konsernsjef Pål Syversen presenterer 2012-resultatet i hovedkvarteret på Frysja.
Konsernsjef Pål Syversen presenterer 2012-resultatet i hovedkvarteret på Frysja.

Rekordsalg for MøllerGruppen...

...men største bilkonsern i Norden "manglet" en bil.

Konsernsjef Pål Syversen i MøllerGruppen var i det spøkefulle hjørnet da han presenterte konsernets kanonresultatet for 2012 for pressen med følgende replikk: - Muligens har vi skapt overskriften hos de fleste av dere når vi opplyser at MøllerGruppens totale bilsalg i 2012 i Norge, Sverige og Baltikum var 53.919 biler, eller en bil mindre enn 53.920 i 2011.

 Selv med en bil i "manko" ble 2012 et meget godt år for MøllerGruppen. Konsernet økte omsetning med ca 700 mill. kroner til 18,8 milliarder kroner. Resultatet før skatt ble 829 mill. kroner, det nest høyeste i konsernets historie (925 mill. i 2011).

Et annet poeng er at gruppen som omfatter Møller Bil Norge, Bil Baltikum, Harald A. Møller, Volkswagen Møller Bilfinans og MøllerGruppen Eiendom, siden 2006 har økt omsetningen fra 11 milliarder kroner til 18,8 milliarder kroner. Bilkonsernet er nå det største i Norden.

Mer enn hver 4. solgte bil fra MøllerGruppen

Gjennom Volkswagen, Audi, Skoda og Volkswagen nyttekjøretøyer fikk MøllerGruppen en markedsandel på 27,6 % av det norske person- og varebilmarkedet i 2012. Mer enn hver 4. bil kommer fra gruppen.

Mens det totale person- og varebilsalget i Norge gikk ned med 2,3% i 2012, økte MøllerGruppen salget og havnet på 46.837 biler i det norske markedet. Møller Bil, som er konsernets norske forhandlerkjede for Volkswagen, Audi og Skoda, er det største forretningsområdet i MøllerGruppen. Salgsinntektene i Møller Bil økte med nær fem prosent til 10,7 milliarder kroner i 2012.  

Volkswagen ble Norges mest solgte bilmerke for syvende år på rad, og Volkswagen Golf var den mest populære bilmodellen for femte år på rad i 2012.

Konsernsjefen hevdet at fremgangen skyldes både gode prestasjoner på flere områder og et generelt godt bilmarked. Og det sluttet også CFO Erik Sønsterud i MøllerGruppen seg til med ordene: - Det meste gikk vår vei i Norge i 2012.

Operasjoner utenlands

- Etter flere krevende år i Baltikum har vi de siste to årene hatt en positiv utvikling i denne delen av konsernet. MøllerGruppen er den klart største bilaktøren i de baltiske markedene og vi forventer ytterligere vekst i tiden som kommer, sier konsernesjef Syversen.

I Sverige har MøllerGruppen de siste årene bygget opp en forhandlerkjede for Volkswagen, Audi og Skoda. De ti Møller Bil-forhandlerne i Sverige sto ifjor for ca. 10% av salget for Volkswagen-konsernets merker i landet.

Den internasjonale delen av virksomheten utgjør nær en fjerdedel av MøllerGruppens 3600 medarbeidere og ca. 20% av omsetningen i 2012.

Finasiering og eiendom

MøllerGruppens satsning innen bilfinansiering drives gjennom Volkswagen Møller Bilfinans, et selskap som eies sammen med Volkswagen Financial Services. Selskapet har hatt en sterk vekst de siste par årene og hadde ved utgangen av 2012 en forvaltningskapital på vel 8,5 milliarder kroner. Volkswagen Møller Bilfinans er dermed en av de største aktørene innen bilfinansiering i Norge.

MøllerGruppen Eiendom eier de fleste eiendommer knyttet til konsernets bilvirksomhet og forvalter vel 250.000  m 2 bilanlegg. I tillegg har eiendomsselskapet ca. 50.000  m 2 annen næringseiendom. MøllerGruppen Eiendom investerte nærmere 700 mill. kroner i næringseiendom utenom bilanleggene i 2012, og har dermed en kommersiell eiendomsportefølje med en bokført verdi på om lag én milliard kroner.

Forsiden nå