Rent og pent hos Baxx

Rent og pent hos Baxx

Baxx AS i Rogaland skal satse på rengjøring av anleggsmaskiner.

Baxx tilbyr rådgivning innen bilvask og utleie av vaskeanlegg. Dette er blant annet hjul- og understellsvaskeanlegg av typen Hercules og Heracles fra den polske produsenten Sultof. Vi snakker da om fastmonterte eller mobile gjennomkjøringsanlegg med gjenbruk og sirkulasjon av vann for fjerning av sand og mineraler. Anleggene passer for vask av hjul og chassis på anleggsmaskiner og lastebiler på anleggsplasser, gruver og deponier.

- Fjerning av forurenset masse, jord med smitte, mineralstøv, sement etc, eller behovet for å rengjøre anleggsmaskiner før verkstedsbesøk, og før de kjører fra et anlegg og ut på offentlig vei, er alle forhold disse produktene dekker. Med kraftig konstruksjon og smarte løsninger oppnås lave driftsutgifter og lite vedlikehold, sier Bernt Andresen, daglig leder i Baxx, og som har over ti års erfaring med salg av bilvaskanlegg.

Selskapet blir å finne på Transportmessa på Gardermoen, der de vil promotere bilvaskeanleggene MBA (Mobile Børste Anlegg) og Tytan, mens vaskeanleggene for anleggsbransjen, Hercules og Heracles, vil vies større fokus etter messen.

- Vi har sjekket ut behovet med enkelte entreprenører og anleggsaktører og vi ser at produktene er aktuelle og gir bedre resultat og vesentlige besparelser i forhold til spyling for hånd. Vi vil i første omgang sende ut en del flere tilbud, få enkelte anlegg i drift og deretter planlegge en større markedsføringskampanje for a favne et større marked, forteller Andresen.

Forsiden nå