Tor Kåre Austrheim (Statens vegvesen), og Trond Viding Tvedt (Risa) signerer avtalen.
Tor Kåre Austrheim (Statens vegvesen), og Trond Viding Tvedt (Risa) signerer avtalen. (Foto: Statens vegvesen)

Risa signerte kontrakt på 163 mill. kroner

Statens vegvesen har signert kontrakt med entreprenør Risa på del to av oppgraderingsarbeidet i Bømlafjordtunnelen på E39 i Hordaland.

Del to av dette prosjektet omfatter blant annet nytt sikkerhetsutstyr utskifting av alt elektrisk utstyr i tunnelen.

Statens vegvesen opplyser på nett at kontraktsummen er på 163 mill. kroner. Arbeidet starter i månedsskiftet september/oktober.

Når Bømlafjordtunnelen står ferdig oppgradert i 2018 skal dette være på plass:
• nye lys i tunneltaket
• ny ventilasjon
• kamera- og radarovervåking
• nye nødstasjonar med brannapparat og telefon
• nye evakueringslys
• nye tekniske bygg med transformatorer. Fire inne i tunnelen og to utenfor
• fjernstyrte infotavler på tilførselsveiene

Forsiden nå