Generalsekretær Elisabeth Gammelsæter (t.v.) i Norsk Bergindustri, hadde en hektisk Stein i Vei-konferanse, men hun rakk å hilse på mange av deltakerne i matpausene. Her er hun sammen med Veidekkes nye direktør for pukk og grus, Kari Berntsen.
Generalsekretær Elisabeth Gammelsæter (t.v.) i Norsk Bergindustri, hadde en hektisk Stein i Vei-konferanse, men hun rakk å hilse på mange av deltakerne i matpausene. Her er hun sammen med Veidekkes nye direktør for pukk og grus, Kari Berntsen.

Ristet på hodet av regjeringens rot

STAVANGER (AT.no) Årets Stein i Vei-konferanse i Stavanger ble me get hektisk for Elisabeth Gammelsæter, generalsekretær i Norsk Bergindustri, etter rot i regjeringen.

 

Den 28. Stein i Vei-konferansen ble arrangert i Stavanger torsdag og fredag denne uken og hadde 184 deltakere, 30 mer enn ifjor. Stein i Vei arrangeres årlig i regi av Norsk Bergindustri og Veiteknisk Institutt. Gammelsæter var meget godt fornøyd med interessen og temaene til foredragsholderne, men dessverre fikk hun selv bare høre noen få av innleggene. Hun tilbragte nemlig mesteparten av tiden i telefon og med å skrive pressemeldinger.

Dårlig kommunikasjon

- Jeg har knapt vært i salen etter at jeg holdt åpningsinnlegget, smiler hun til AT.no etter konferansens slutt fredag ettermiddag.

Bakgrunnen er kommunikasjonskollapsen internt i regjeringen da handels- og næringsminister Trond Giske la frem regjeringens mineralstrategi. Denne ble lagt frem dagen etter at konferansen startet.

I mineralstrategien fremheves det at saksbehandlingstiden for selskap som ønsker å investere i mineraluttak i Norge skal kortes ned. Det legges også vekt på mer forutsigbarhet for mineralnæringen. Dette er noe Norsk Bergindustri har kjempet for i mange år. Norsk mineralnæring er avhengig av utenlandske investorer, og disse står ikke i kø uten et forutsigbart system. Ironisk nok skjedde nøyaktig det motsatte da Giske la frem mineralstrategien på onsdag.

Rot i regjeringen

For omtrent samtidig som Giske presenterte strategien, og åpnet for at steinavfall kan deponeres i sjøen (selv om hver sak må behandles), plumpet miljøvernminister Bård Vegard Solhjell på dypt vann. Nordic Mining har i lang tid har hatt et ønske om sjødeponi i forbindelse med et prosjekt i Engebøfjellet i Naustdal og Askvoll kommuner, og saken har ligget til vurdering i regjeringen lenge. Kursen til Nordic Mining steg raskt da Giske-meldingen kom, for deretter å synke som en stein da Soljhell sa nei til sjødeponering, og i stedet etterlyste flere undersøkelser fra Nordic Mining.

- Nordic Mining har utredet prosjektet for rundt 100 millioner kroner. Poenget med mineralstrategien er at det skal bli enklere. Dette er fryktelig dårlig håndtert i regjeringen, og vi er fryktelig skuffet, sier Gammelsæter og rister på hodet.

Hun sier Norsk Bergindustri er positiv til veldig mye i mineralstrategien, og at dette er noe foreningen har etterlyst i mange år. Samtidig gjør hun sine tanker om hvor troverdig dokumentet kan oppfattes når statsrådene roter det til på denne måten.

Neste års Stein i Vei-konferanse arrangeres 19.-20. mars i Bodø.

Forsiden nå