Prosjektleder Hanne Louise Moe i Statens vegvesen og daglig leder Kent Are Helden i Røstad Entreprenør AS signerte 30. januar kontrakten om utbedring av fv. 715 i Steinsdalen i Osen. Foto: Martin Engum, Statens vegvesen
Prosjektleder Hanne Louise Moe i Statens vegvesen og daglig leder Kent Are Helden i Røstad Entreprenør AS signerte 30. januar kontrakten om utbedring av fv. 715 i Steinsdalen i Osen. Foto: Martin Engum, Statens vegvesen

Røstad Entreprenør bygger ny fylkesvei

Statens vegvesen har inngått kontrakt med Røstad Entreprenør AS om bygging av 7,5 kilometer ny fv. 715 i Osen kommune.

Prosjektet er en del av utbyggingspakken Fosenvegene, som Statens vegvesen bygger på vegne av Trøndelag fylkeskommune. Åtte entreprenører leverte pris på jobben. Røstad Entreprenør AS leverte det rimeligste tilbudet.

- Nå skal vi først ha en runde med samhandling med entreprenøren, der vi avklarer forventninger til hverandre og etablerer en felles forståelse av kontrakten. Vi regner med å begynne anleggsarbeidet i februar, sier prosjektleder Hanne Louise Moe i Statens vegvesen.

Prosjektet innebærer utbedring av fv. 715 gjennom Steinsdalen fra Osen sentrum i vest til Almlifossen i øst, en strekning på totalt ca. 16,5 kilometer.

Kontrakten omfatter bygging og utbedring av seks veiparseller, samt bygging av fortau i Osen sentrum, totalt ca. 7,5 kilometer ny vei og 160 meter gang- og sykkelvei.

Se detaljer om parsellene.

- Alle parsellene skal åpnes for trafikk senhøsten 2019. Etterarbeid og ferdigstillelse skal skje i løpet av våren 2020, sier Moe.

Forsiden nå