Bragernestunellen i Drammen fv. 283.
Bragernestunellen i Drammen fv. 283. (Foto: Google Street View, mai 2016)

Røyk uten ild i Bragernestunnelen

Det kan komme røyk ut av tunnelmunningene til Bragernes- og Hamborgstrømtunnelen i Drammen natt til 28. august.

Men ta det rolig - det brenner ikke. Det er bare Statens vegvesen som tester ventilasjonsanlegget i tunnelen.

Mellom kl. 21.00 mandag 27. august og kl, 5.00 tirsdag 28. august, skal Statens vegvesen teste ventilasjonsanlegget i Bragernes- og Hamborgstrømtunnelen. 

- Vi bruker røykgeneratorer når vi tester ventilasjonsanlegget. Røyken de lager er ufarlig, så om du ser det siver røyk ut i dette tidsrommet er det altså ikke farlig. Det brenner ikke i tunnelen, sier Hanne Løver Thon i Statens vegvesen. Hun er ansvarlig for testingen. 

Thon forteller at de foretar denne testen for å se om røyken oppfører seg som forventet ut fra styringen av ventilasjonen. Dette er viktig med tanke på en eventuell ekte brann. Brannetaten er også med under testingen.

Bragernes- og Hamborgstrømtunnelen blir, naturlig nok, stengt mens testingen pågår.

Forsiden nå