Rustne ståltanker - skrekkscenario

Rustne ståltanker - skrekkscenario

Her viser Harald Nore to eksempler på hvor galt det kan gå med nedgravde ståltanker. Det finnes kanskje så mange som 150.000 av dem rundt om i norske hager.

Nore er kontrollør av tanker for fyringsolje eller parafin, og han ser titt og ofte tanker som er i god og mindre god stand. På tomta hjemme på Nordby viser han Anlegg&Transport to eksempler på hvor ille det kan gå.

Gjennomrustent

Nore dytter den 1200 liter store ståltanken til siden slik av bunnen blir synlig. Da den ble gravd opp i Ski kommune, etter 25 år i bakken, viste det seg at den var full av store om små hull. Til alt hell lå denne tanken i tykk leire, og trolig har leiren hindret utslipp av den miljøskadelige oljen.

Så tar Nore frem et påfyllingsrør til en ståltank, også dette rundt 25 år da det ble hentet opp i Ås kommune. Store deler av den ene siden på røret er borte. Sannsynligvis har det her blitt benytter vanlig stål i røret og ikke galvanisert, slik at det har rustet opp. Det er lite sannsynlig at oljen fant veien ned i tanken via dette røret, desto mer sannsynlig at fyringsoljen havnet i grunnen og forurenset den.

- Det verste som kan skje, er at oljen går ned i grunnvannet. Det kan ta mange år før vannet kan drikkes igjen og ikke smaker olje. Oljen kan også gå under huset og lukte vondt i årevis, sier Nore.

I en pressemelding melder forsikringsselskapet IF at to hus til fire og 14 millioner kroner de siste årene er revet som følge av at olje hadde rent under grunnmuren og forårsaket en forferdelig lukt. Samme forsikringsselskap melder at det årlig oppstår lekkasjer fra mellom 80 og 90 oljetanker som ligger nedgravd i norske hager.

- Kast ståltankene

I en forskrift fra Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere Statens Forurensningstilsyn) fra 1997 påpekes det at huseier er ansvarlig for å kontrollere nedgravde tanker på egen tomt.

Det finnes to typer tanker: Ståltankene som utelukkende ble benyttet frem til 1970, og glassfibertanker (GUP-tanker) som kom gradvis på 70-tallet og som benyttes idag. Når det gjelder ståltankene har Det Norske Veritas beregnet levetiden for disse til 25-30 år. Nore påpeker at det er flere faktorer som bestemmer levetiden.

- Det er egentlig umulig å si hvor lang levetid en ståltank har. Det kommer an på renheten i stålet, jordsmonnet og hva som kommer inn i tanken underveis. Oftest ruster tankene innenfra. Tidligere var det litt svovel i fyringsoljen også, og i kombinasjon med vann dannes det svovelsyre. Nå er heldigvis ikke svovel i oljen lenger, sier Nore.

Det som imidlertid er helt sikkert, er at mange av tankene lever langt på overtid. Fortsatt er det kanskje så mange som 150.000 ståltanker som ligger i grunnen som tikkende miljøbomber. Gang på gang viser det seg at huseiere ikke foretar kontroll av ståltankene hvert femte år (for tanker som er 15 år eller eldre), slik regelen tilsier. Egentlig mener Nore at kontroll av eldre ståltanker over 3000 liter bør være unødvendig.

- Mitt råd til de som ringer for å få utført kontroll på en stor ståltank, er å bytte den ut med en glassfibertank (GUP-tank). Selv om ståltanken godkjennes, må den før eller senere byttes ut uansett. De mindre ståltankene på 800 og 1200 liter er det for så vidt greit å tetthetskontrollere, men det må gjøres hvert 5 år, sier Nore.

Etter Nores mening burde ståltanker over 50 år tetthetskontrolleres hver 3 år, men dette kan ingen pålegge huseier da forskriften ikke sier noe om dette. GUP-tanker skal sjekkes første gang etter to års bruk. Deretter kan den ligge i 30 år uten tilsyn.

Kommunal frihet

Nore er for øvrig kritisk til deler av forskriften. I forskriften påpekes det at ståltanker over 3200 liter skal kontrolleres. Forskriften forteller videre at den enkelte kommune selv bestemmer hva som skal skje med tankene som er mindre enn 3200 liter. Dette misliker Nore.

- Det spiller liten rolle om en tank på 3200 liter eller en på 1200 liter går lekk. Det er samme helvete uansett, sier Nore.

Konsekvensene er ifølge Nore at forskjellige regler blir gjeldene i forskjellige kommuner. Nore sier at noen kommuner også har innført kontroll av mindre tanker, mens andre kommuner ikke engang er klar over at ansvaret for tanker under 3200 liter er lagt over på dem.

- Problemet er mye større enn det kommunene aner, sier Nore.

Forsiden nå