Kun 15 km ny motorvei er på trappene neste år.
Kun 15 km ny motorvei er på trappene neste år.

Så mye vei får vi for pengene

Ikke rare greiene, mener Opplysningskontoret for veitrafikken.

Bevilgningene til samferdsel ble økt i forslaget til statsbudsjett som regjeringen la fram mandag, men Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) har sett nærmere på tallene, og det er kanskje ikke så mye å rope hurra for.

- Regjeringens budsjettforslag gir 15 km ny motorvei og 1 km nytt kollektivfelt samtidig som bilistene betaler mer bompenger enn noensinne. Og veiforfallet vil fortsette å øke, sier Vilrid Femoen i OFV.

Vildrid Femoen i OFV er ikke mektig imponert over hvor mye regjeringen satser på vei.
Vildrid Femoen i OFV er ikke mektig imponert over hvor mye regjeringen satser på vei.

I forslaget til Statsbudsjettet går det frem hva som planlegges bygget for 2013.

24 km vei får gul midtstripe, 15 km ny motorvei blir åpnet, 19 km midtrekkverk på to- og trefeltsveier, 12 km forsterket midtoppmerking, 1 km nytt kollektivfelt og 54 km ny gang og sykkelvei.

I Statens vegvesens handlingsprogram for 2010-2013 påpekes det at kostnadene til vedlikehold har økt så mye at planrammene ikke er tilstrekkelig til å stanse økningen i forfallet.

Regjeringen viderefører satsingen til tross for at de vet at rammen øker forfallet.

- Bevilgningene til vedlikehold for 2013 er totalt på samme nivå som for 2012. Det er uakseptabelt at forfallet av veidekker, bruer og tunneler fortsetter å øke også i 2013, sier Femoen.

I budsjettforslaget er for foreslått en kraftig økning i bompengefinansiert utbygging av riks- og fylkesveinettet. For 2013 ventes det at om lag 9,25 mrd kroner skal komme fra bompengeselskapene. Bompenger overoppfylles i Nasjonal transportplan og utgjør 112,4 prosent av det som er lagt til grunn i handlingsprogrammet. I tillegg betales det bompenger til fylkesveinettet, 5 mrd i år og 4,2 mrd i 2013. Totalt er prognosen for bompenger rekordhøye 12,5 mrd i 2012 og  13,85 mrd i 2013.

- Bilistene overoppfyller bompengebidraget. Det er ventet at bilistene betaler rekordhøye 14 mrd neste år til riks- og fylkesvei. Da bør vi forvente mer enn 15 km ny motorvei, sier Femoen.

Forsiden nå