Lappland kraftverk eies 34 % av norske Muskensenter AS og 66 % av svenske Laponia Center AB. Lappland kraftverk skal gi en midlere årsproduksjon på ca. 2024 GWh.
Lappland kraftverk eies 34 % av norske Muskensenter AS og 66 % av svenske Laponia Center AB. Lappland kraftverk skal gi en midlere årsproduksjon på ca. 2024 GWh.

Samer vil bygge gigantkraftverk

Samer er kjent for å være mot vannkraft. Nå planlegger samiske interesser å bygge et kraftverk som skal bli tre ganger så stort som Alta-kraftverket.

Vann fra grensevassdrag mellom Norge og Sverige skal ledes til det planlagte Lappland kraftverk, som skal ligge i Sulitjelma i Fauske kommune. Dette skal være et samisk prosjekt:

- Både Alta- og Stora Lule-vassdraget er blitt bygget uten at samene har fått noe som helst tilbake for det. I dette prosjektet skal deler av den lulesamiske lokalbefolkningen selv eie og bestemme over hvordan vannkraftressursene skal utnyttes, sier daglig leder Simon Andersen i selskapet Muskensenter, som er norsk eier av prosjektet, til Teknisk Ukeblad.

Billig vannkraft

Andersen hevder at utbyggingskostnadene vil være 2,40 kroner per kWh.

-Sammenlignet med mange andre prosjekter, kan vi her bygge ut vannkraftproduksjon til halv pris, sier lederen.

Siden vannressursene i hovedsak er svenske er det en mulighet at kraftverket kan slippe å betale grunnrenteskatt på 30 %.

Skjær i sjøen

Den svenske siden av saken byr også på et stort problem. Ifølge svensk lov er det ikke lov å regulere landets nasjonalelver til vannkraft hvis det ikke er et ledd i lokal næringsutvikling. Når vannet bokstavelig talt skal renne Norges vei og samiske interesser over grensen skal tjene på det, er det liten vilje hos naboen i øst til å gi klarsignal til prosjektet.

En uttalelse om Lappland kraftverk fra Landshövding Per-Olav Eriksson til avisen Piteå-Tidningen sier det meste:

-Mitt råd til alle innblandede er å legge planene i søppelbøtta, for det kommer aldri å bli virkelighet, sier han.

 

Forsiden nå