Schmidt Stratos fra tidligere Nido i Nederland: Trådløs betjening og tallerken-nyhet som medisin mot klebrig salt.
Schmidt Stratos fra tidligere Nido i Nederland: Trådløs betjening og tallerken-nyhet som medisin mot klebrig salt.

Schmidt med forbedringer

Mange av de utstilte produktene hos Schmidt Norge AS har vi sett før, og noen for mange år siden. Men de var litt annerledes nå. Det har skjedd forandringer, eller forbedringer, og bak dem ligger som regel brukererfaringer og kundeønsker.

Den kjente kombisprederen Schmidt Stratos er stort sett den samme, rent bortsett fra at den nå også er en høyhastighetsspreder for saltoppløsning/væske. En liten, men viktig nyhet i forbindelse med tallerkenen er en dyse som spyler blandekonen med høyt trykk for å hindre at vannholdig, klebrig salt fester seg på den.

Ellers påpeker salgsingeniør Knut Fjeldseth at den utstilte Stratos har trådløs betjening. En overraskelse for oss var Fjeldseths svar på spørsmålet om hvor langt Schmidt var kommet i utviklingen av et veiesystem med veieceller. - Det har vi hatt i flere år, var svaret. Dette systemet innebærer at sprederenheten står i en spesiell ramme hvilende på fire "bolter", og veiecellene er plassert i disse boltefestene. Dette kan høres ganske enkelt ut, men i tillegg kommer den elektroniske behandlingen av sensordata fra veiecellene. Programmeringen av den prosessen er neppe gjort i en håndvending.

"Feiende" flott henger

Feiemaskinen Wasa 300+ i ny utgave med "Ferrari-design" er blitt forsterket, og som resultat av det et tonn tyngre. Men den økte egenvekten kompenseres med økt totalvekt til 8 tonn.

Det utstilte eksemplaret var beregnet på traktor som trekkvogn og hadde følgelig akselforbindelse til traktorens kraftuttak. I denne versjonen har Wasa 300+ hydrauliske bremser. Når den skal henge bak noe som går raskere, for eksempel en Unimog, har den luftstyrte ABS-bremser og selvfølgelig hydraulisk drift av eget maskineri i stedet for mekanisk overført kraft fra traktoren.

Vi merket oss forøvrig at den bakre børsten hadde høydejusterbar innkapsling for å forhindre spill i kjølvannet av maskinen. I trekkmaskinens hytte har føreren styrepanel med display hvor føreren kan følge med på "hva som skjer bak traktoren". Til å begynne med lurte vi på hvor maskinen lagret vannet. To formsveisede tanker er festet til de utfellbare sidepanlene.

"Bakbettet"

Mellomtittelen høres svenskspråklig ut, og det er det svenske navnet på et bakmontert isriverskjær som henger i lastebilens hengerfeste. Det har sine fordeler når bilen skal brukes til andre oppgaver hvor det ikke er noen fordel å ha et høvelblad hengende under bilen.

Et par øyeblikk før Knut Fjeldseth kom oss til unnsetning, skjønte vi ikke hvordan Bakbettet kunne oppnå tilstrekkelig trykk ned i veibanen til å kunne rive opp is. Men det viste seg å være enkelt ved hjelp av hydraulikksylindere som trykker skjæret ned og trykkakkumulator. Det gir i og for seg intet trykk utover hva vekten av skjær og oppheng tillater, men i stedet for å gå rett opp i luften føres kraften fra sylindrene via stålarmer mot lastebilens rammevanger. Konstruksjonen kan sies å forsøke å løfte lastebilen bak. Men den veier jo litt, så trykket mot veibanen blir tilstrekkelig.

Som antydet ovenfor, fordelen er at når isbryter-jobben er over, kjører lastebilen til et egnet sted, hekter av Bakbettet og kjører videre til en annen jobb.

 

Forsiden nå