Elisabeth Gammelsæter.
Elisabeth Gammelsæter. (Foto: Klaus Eriksen)

Seniorrådgiver hos Sweco

Elisabeth Gammelsæter (58) er ansatt som seniorrådgiver hos Sweco, og tiltrer 1. september.

Hun kommer fra Norsk Bergindustri der hun ble ansatt som foreningens første generalsekretær.

Tidligere har hun vært ansatt i Næringsdepartementet og er nå utnevnt til medlem i regjeringens ekspertutvalg for farlig avfall.

Gammelsæter er utdannet i samfunnsøkonomi og har en Master of Management fra BI.

Forsiden nå

Norges klimapolitikk: En fiasko siden 2006 – konkrete virkemidler må til

Til tross for de ulike regjeringers selvskryt i stortingsdokumenter siden 2006, er lite eller ingenting oppnådd i klimapolitikken. Målet om 40 prosent klimareduksjon i ikke-kvotepliktig sektor (Granavolden-erklæringen sier 50 prosent) i 2030 er neppe innen rekkevidde, men mye kan gjennomføres hvis tiltak og virkemidler utformes og gjennomføres konkret. Det er ikke skjedd til nå. I denne artikkelen vises forløpet fra 2006, men også gjennomførbare tiltak og virkemidler for hvordan målene kan nås med veitrafikken som eksempel.