Setter av 100 milliarder til infrastruktur

Setter av 100 milliarder til infrastruktur

Den nye regjeringen, som består av Høyre og Fremskrittspartiet, vil sette av 100 milliarder kroner i et infrastrukturfond.

Fondet skal bygges opp over fem år, og avkasningen skal øremerkes i statsbudsjettet til vei-, jernbane- og kollektivnettet samt bredbånd. Målet med dette er å sikre en varig og forutsigbar finansiering av utbygging av infrastrukturen i Norge.

Den nye regjeringen vil også arbeide for å innhente vedlikeholdsetterslepet på infrastrukturen i Norge.

I den politiske plattformen skriver partiene at de vil bygge vei og jernbane raskere ved å redusere planleggingstiden. Målet er en halvering av denne tiden. Det er det samme som den rødgrønne regjeringen legger opp til i sin nasjonale transportplan.

Den nye blå-blå regjeringen vil organisere større vei- og jernbaneutbygginger som egne prosjekter der offentlig-privat samarbeid (OPS) blir brukt som gjennomføringsstrategi. De lover også å investere en større del av avkastningen av Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) veier, jernbane og annen samferdselsutbygging enn forgjengerne.

Forsiden nå