Tirsdag 9. april ble ny E16-kontrakt inngått mellom Vegvesenet og Brødrene Dokken AS og deres rådgiver ÅF Engineering. Fra venstre: Anton Husøy (direktør Road & Rail ÅF Engineering), Cato Løkken (avdelingsdirektør Statens vegvesen) og Kenneth Dokken (prosjektleder Brødrene Dokken AS).
Tirsdag 9. april ble ny E16-kontrakt inngått mellom Vegvesenet og Brødrene Dokken AS og deres rådgiver ÅF Engineering. Fra venstre: Anton Husøy (direktør Road & Rail ÅF Engineering), Cato Løkken (avdelingsdirektør Statens vegvesen) og Kenneth Dokken (prosjektleder Brødrene Dokken AS). (Foto: Vegar Antonsen, Statens vegvesen)

Signerte ny type kontrakt på E16 i Valdres

Tirsdag 9. april signerte Statens vegvesen kontrakt med Brødrene Dokken AS om utbedring av E16 Fagernes-Øylo.

Byggherre og entreprenør skal i fellesskap utvikle, planlegge og gjennomføre prosjektet, en samarbeidsform som er ny innen veibygging.

Kontrakten Statens vegvesen har inngått med den valdresbaserte maskinentreprenøren Brødrene Dokken AS, er den første i sitt slag i norsk veibyggingssammenheng. 

Totalentreprise med samspill

Utbedringen av den 42 kilometer lange strekningen E16 Fagernes-Øylo gjennomføres som totalentreprise med samspill.

Det betyr at entreprenør og byggherre utvikler og planlegger prosjektet sammen før de blir enige om en målpris, det vil si det beløpet begge parter tror det ferdig planlagte prosjektet kan bygges for.

Brødrene Dokken AS har med seg ÅF Engineering som sin rådgiver.

Begrenset økonomi

Utbedringen av E16 Fagernes-Øylo har en økonomisk ramme på totalt 500 millioner kroner.

Dette skal dekke kostnader til entreprenøren, innkjøp av materialer og tjenester, grunnervervserstatninger, byggherrekostnader m.m.

LES MER OM AVTALEN OG PROSJEKTET HER

 

Forsiden nå