- Svært gledelig og positivt for godstransporten, sier Lastebilgeneral Geir A. Mo.
- Svært gledelig og positivt for godstransporten, sier Lastebilgeneral Geir A. Mo.

Sikre veier sparer liv

Det er ikke registrert ulykker på den nye firefelts motorveien med midtdeler på E18 mellom Larvik og Porsgrunn som ble åpnet i juni.

- Veiforbedringen er også et positivt bidrag for godstransportnæringen. Det er svært gledelig å se at brede, sikre motorveier redder liv. Statens vegvesens arbeid med å bygge solide motorveier med skikkelig standard og midtdelere gir økt trafikksikkerhet for alle trafikanter. Én ulykke er én ulykke for mye, sier adm. direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

- En slik veiforbedring minsker også stressnivået betraktelig for yrkessjåfører og er et veldig positivt bidrag for godstransportnæringen, understreker han.

Realistisk

På de tre månedene den nye strekningen har vært åpen, skulle det i teorien ha skjedd minst én alvorlig ulykke med flere skadde på den nye veien. Statens vegvegsens mål er å redusere ulykkene på strekningen med 80%, et mål de nå ser på som realistisk.

Vegvesenet har planlagt firefelts motorvei med midtdeler på flere strekninger på E18.

- Den umiddelbare og positive effekten som utbyggingen av strekningen mellom Larvik og Porsgrunn har hatt, understreker nok en gang behovet for både raskere planlegging og raskere bygging av nye veier, sier Geir A. Mo.

Forsiden nå