Etter ”Transport 2007” har Norges Varemesse utvidet med én hall (Hall E). Prosjektsjef Trond Andersen ser frem til å samle hele transportbransjen igjen, fire år etter forrige massemønstring.
Etter ”Transport 2007” har Norges Varemesse utvidet med én hall (Hall E). Prosjektsjef Trond Andersen ser frem til å samle hele transportbransjen igjen, fire år etter forrige massemønstring.

Sikret avtale med påbyggerne

15. desember halte Trond Andersen i land en avtale med Norsk Påbyggerforening, og med påbyggerne i ryggen føler messegeneralen ved Norges Varemesse seg desto sikrere på at messen "Transport 2011" blir en suksess.  

Med to store transportmesser i Oslo-området neste år, er det ikke fritt for at noen snakker om "messekrig" og stiller de to messene opp mot hverandre. Andersen mener en slik retorikk er uheldig. - Jeg har registrert at arrangørene av den andre messen på Gardermoen har gått hardt ut for å stille messene opp mot hverandre. Jeg syns det er unødvendig, og tror sågar at messene kan dra nytte av hverandre, sier Andersen.

Ulikt konsept

Messegeneralen forteller om økende interesse fra utenlandske påbyggere, men legger ikke skjul på at det var godt å få "spikret" avtalen med Norsk Påbyggerforening. Organisasjonen bekreftet at de stiller seg bak Lillestrøm-messen, og Andersen føler seg dermed trygg på god oppslutning fra påbyggerne neste år.

Påbyggernes innstilling til messene har vært et sentralt tema. Høyere kostnader på Norges Varemesse er brukt som argument for at messen på Gardermoen er et bedre valg for mindre påbyggere som opererer i trange tider. Andersen følger ikke helt denne tankegangen.

- Kostnadsnivået er høyere her på Lillestrøm, men de som tror dette er noen "gullgruve" for Norges Varemesse eller medarrangørene, må tro om igjen, humrer han. - I forhold til andre messer her på huset er "Transport2011"forholdsvis billig for utstillerne, fremholder han.

- Her på Norges Varemesse kan vi messe som medium. Vi arrangerer rundt 40 messer hvert år. Vi vet hva utstillerne, publikum og presse vil ha og forventer seg av en profesjonell fagmesse. At det kommer riktig personer på messen, er viktig, og ifølge besøksundersøkelsen fra 2007 oppga 60% at de hadde beslutningsmyndighet ved innkjøp. Av 257 utstillere oppga dessuten 51% at de hadde solgt eller mottatt ordre under messen. Ni av ti som besøkte messen sist, oppga også at de ville komme tilbake ved neste anledning. Dermed har vi belegg for å si at vi gjorde endel ting riktig forrige gang, sier han med et smil.

- Mens vi kan messe, kan bransjeorganisasjonene transport. De er viktige sparringpartnere når vi skal fylle messen med faglig innhold, ikke minst i forhold til å sy sammen et seminarprogram som treffer i de ulike målgruppene, sier Andersen videre.

Lærer av sine feil

"Transport2007"ble en suksess, men noen få negative tilbakemeldinger fikk arrangørene.

- Parkeringsmulighetene var noe vi fikk reaksjoner på, og som vil tas tak i. Vi har bedre parkeringsmuligheter nå, blant annet har vi bygget et eget parkeringshus. Dessuten vurderer vi å reservere litt større del av uteområdet til parkering, sier Andersen.

- Forrige gang sto varebilene sammen, men flere av utstillerne har ytret ønske om at man velger en annen løsning neste år. Dette er en av de tingene vi skal se nærmere på i den nærmeste tiden, sier han.

På grunn av finanskrisen besluttet Norges Varemesse ifjor å utsette Transport 2010 i ett år.

- Bilimportørene og Norges Lastebileier-Forbund var blant dem som anmodet oss om å legge prosjektet "på is" i ett år, til transportbransjen hadde kommet seg gjennom krisen. Dette var det naturligvis ikke vanskelig å etterkomme. Uten marked, ingen messe, er vår holdning, sier Trond Andersen.

Han ser lysere på tidene nå.

- Signalene vi får, er at det er bedre tider, selv om mange fortsatt har det tøft. Det er fortsatt tidlig, men så langt ser det veldig bra ut med tanke på utstillere. Bare sist uke (uke 49) solgte vi ut messeareal på 3500 m 2. Interessen rundt messen er i det hele tatt over all forventning, sier Andersen.

Transportmessen er arrangert to ganger tidligere på Norges Varemesse i Lillestrøm. Først i 2004 og deretter i 2007. Forrige gang deltok 257 utstillere, og messen ble besøkt av snaut 20.000.

Forsiden nå