Effektiv ekvipasje: Norges foreløpig eneste høyhastighetsspredende semitrailer som med front og sideplog brøyter og dslter to kjørefelt alene.
Effektiv ekvipasje: Norges foreløpig eneste høyhastighetsspredende semitrailer som med front og sideplog brøyter og dslter to kjørefelt alene.

Siste Gardermo-samling for kontraktsinnehavere

Årets kurssamling med tilhørende utstilling av relevant utstyr særlig for vintervedlikehold, var den niende i rekken og den siste "nasjonale" sådan arrangert av Vegdirektoratet. Heretter blir kursvirksomheten desentralisert og gjennomført regionalt.

Her i A&T har vi ansett måten samlingene hittil har vært arrangert på som utmerket. At produsenter, forhandlere og importører av utstyr for vintervedlikehold av veier har hatt anledning til å informere om og vise utstyret bare noen meter fra kurslokalet, har vi vurdert som meget nyttig. Hvordan det blir i det nye systemet med regionale samlinger, er vi ikke sikre på.

Ifølge primus motor for Gardermo-arrangementene, overingeniør Roar Støtterud i Vegdirektoratet, ble denne gangen 80 deltagere instruert i vinterdrift. Det er et lavere tall enn vi har vært vant med. Roar Støtteruds forklaring på det var imidlertid meget logisk - antallet tildelte kontrakter er lavere i år, bare 17. Forrige gang undertegnede var tilstede, gjaldt det 25 kontrakter.

Roar Støtterud omtaler den nye ordningen fra 2012 som "ny fase". Alle som i kraft av kontrakt arbeider på vei, skal ha 40 timers kurs med teori og praksis rettet mot førere. Opplæringen er delt i fire moduler og inneholder veimeteorologi, brøyting, friksjonsforbedring og andre vinterarbeider som stikkesetting, tining, høvling og annen snørydding. I begrepet "friksjonsforbedring" ligger både mekanisk og kjemisk påvirkning av veioverflaten, og "kjemisk" betyr fortsatt først og fremst salting.

De som gjennomfører opplæringen, får kursbevis og sertifikat som varer kontraktens lengde på 5 år. Instruktører blir opplært kommende vinter både hos Vegvesenet og entreprenører.

Komprimert utstilling

På et meget beskjedent antall kvadratmeter, inne i hotellet og utenfor, hadde 28 utstillere fått plass. Enkelte okkuperte en relativt stor del av plassen ute, først og fremst strø-/spreder-bilene hvorav det var tre med utstyr fra tre kjente leverandører, Epoke, Fallköping og Schmidt.

Norges største

Den multifunksjonelle vintervedlikeholds-semitraileren til Anders Hunn har vi omtalt før i dette bladet. Men den er foreløpig den eneste i landet, og siden trekkvognen er godt kjent som King of the Road, kan vi kalle hele ekvipasjen "Majesty of the Winter Road" for å rettferdigjøre at vi omtaler den med noen detaljer en gang til. En majestet blir jo omtalt i pressen hver gang han viser seg offentlig.

Kjempe-majesteten er utstyrt med Falköping CLC Kombispreder som rommer 15.000 liter saltoppløsning og 11 m3 tørt salt eller tørt materiale. Det dreier seg selvsagt om en høyhastighetsspreder beregnet på motorvei, og den dekker en veibredde på 13 meter. Med frontplog og sideplog snørydder den to kjørebaner alene og gjør dermed samme jobben som to tradisjonelle, norske brøytebiler.

Den er trolig ikke bare den eneste i sitt slag i Norge, sannsynligvis i Europa også, sier Stave Maskins alltid tilstedeværende Per Ingar Haug. Nå kommer det imidlertid to andre av samme slaget i løpet av september. De skal jobbe på den andre siden av Oslofjorden, nærmere bestemt på motorveien i Vestfold.

TWO på henger

Vi skjønte ikke helt med det samme hva vi sto og tittet på, for vi er vant til å se friksjonsmåleren TWO montert hengende etter bil. Det som gjorde oss litt famlende, var muligens at under hengerens lokk befant det seg en tank. Vi er ganske enkelt ikke vant til å se en friksjonsmåler med tank.

Det hele ble imidlertid ganske enkelt og logisk da Pon Equipments Vidar Jansen forklarte at det dreide seg om en vanntank som brukes når det skal simuleres regnvåt asfalt. Det er sikkert mer aktuelt for rullebaner på flyplasser enn for veinettet, tenkte vi før vi så påskriften på lokket som indikerte at varianten først og fremst er beregnet for flyplasser. Når solen steiker på en asfaltert rullebane (eller vei), kan den svette olje til overflaten. Det kan forandre friksjons-koeffisienten betydelig når det også kommer vann i tillegg. Vanntanken kan imidlertid demonteres og TWO-hengeren brukes på vanlig måte på veinettet.

Epoke på "gammel" Sisu

Danske Epokes sprederutstyr fant vi montert på en Sisu lastebil, noe som ikke er overraskende. Det vi tenkte i den forbindelsen var at den utstilte Sisu-modellen burde ha vært den nye Sisu Polar med hytte og motor fra Mercedes-Benz. Trolig kom denne utstillingen litt for tidlig, før Elverum Maskin har fått den nye på plass. Men det norske publikum vil få se den på Lillestrøm under Transport 2011 om kort tid.

Forsiden nå