Prosjektleder Bente Johnsen Aase i Statens vegvesen gratulerer distriktsjef Lars Kristian Eidnes med oppdraget på opprydding ved Hardangerbrua på Bu.
Prosjektleder Bente Johnsen Aase i Statens vegvesen gratulerer distriktsjef Lars Kristian Eidnes med oppdraget på opprydding ved Hardangerbrua på Bu. (Foto: Geir Brekke)

Siste kontrakt på Hardangerbrua

Statens vegvesen har inngått kontrakt med Mesta AS om siste entreprisen på Hardangerbrua - opprydding i anleggsområdet på Bu, på sørsiden av Eidfjorden.


Oppdraget er på 8,7 mill. kr og omfatter rydding og tilbakeføring av landskapet - i samråd med grunneier. I området har det vært store flater for lager og kontor for entreprenørene under byggeperioden for Hardangerbrua.

Det har også vært større fyllplasser for stein og jord i forbindelse med tunneldriving og sprenging av forankringsanlegget til brua. Det skal bygges en ny gårdsvei gjennom området. Distriktssjef Lars Kristian Eidnes i Mesta regner med at man er etablert med kontor og maskiner i området i løpet av februar.

Fristen for oppdraget er i juni 2014. Prosjektleder Bente Johnsen Aase i Statens vegvesen håper på et godt samarbeid med entreprenøren, og legger særlig vekt på at HMS-reglene følges under masseflyttingen og ryddejobben frem mot sommeren.

Forsiden nå