Det siste store prosjektet for Sisu Defence er den pansrede, allhjulsdrevne bæreren av tungt militært utstyr, Sisu ETP, her med Kongsbergs rakettbatteri, NASAMS
Det siste store prosjektet for Sisu Defence er den pansrede, allhjulsdrevne bæreren av tungt militært utstyr, Sisu ETP, her med Kongsbergs rakettbatteri, NASAMS

Sisu feirer 80-årsdag

Sisu lastebiler var i mange år nærmest ukjent i store deler av Norge, for de var sjelden å se på veiene i de sørlige deler av vårt land. Grunnen var at Sisu lastebiler ikke hadde norsk importør, heller ikke en svensk sådan. Merket er blitt bedre kjent etter at Elverum Maskin ble norsk importør i 1999.

Produksjonsselskapet O/Y Suomen Autoteollisuus A/B ble grunnlagt i 1931, og i tiden fram til 1933 ble produksjon forberedt og startet. Eksport av biler startet faktisk i 1936, og mottagerlandet var Estland, forøvrig et land hvor språket er forståelig for finnene.

"Ryktet" om at de finske lastebilene var overlegne, hadde trolig spredt seg, for allerede fra starten av hadde Sisu-bilene er meget godt omdømme hjemme i Finland. Det kan tyde på at det var lettere å bli "profet i eget rike" der enn det er i Norge.

Oppfinnsomheten

Eksportproduktet fra Sisu var etter alt å dømme rene chassis, for først i 1949 begynte fabrikken å levere biler komplett fra fabrikk med plan og tipp. Men Sisu har vært en innovativ fabrikant og har tilbudt flere spesialiteter. En av dem er den løftbare boggien, som Sisu fortsatt er alene om, iallfall i Europa. Den kom hos Sisu allerede i 1958. Den innovative siden av Sisu kom videre til uttrykk på 60-tallet, blant annet ved at Sisu ble den første europeiske lastebilen med hydraulisk hyttetipp i og med modellen KB-112. På 60-tallet ble det eksportert tømmerbiler til Syd-Amerika, først og fremt Columbia.

Den militære lastebilen KB-45, som det ble produsert 500 av, kom i 1964 og ble faktisk produsert helt frem til 1982. I 1965 brøt Sisu igjen nyland ved å være den første i Europa med motorkasse og skjermer av glassfiberarmert plast. Kort tid senere, i 1970, kom Sisu med "den stive rammen" som hadde lukkede, boksformede tverrliggere. Den 5-akslede lastebilen kom i 1985, og den spesielt høye rammen som eliminerte behovet for hjelperamme, kom så sent som i 1991.

Trengte partnere

Så vidt vi husker, var E-serien den siste som hadde egenprodusert hytte. Deretter ble det inngått samarbeidsavtale med Renault Trucks om levering av Renaults Premium-hytte, og under denne hytta kunne man finne motor fra Cummins og Caterpillar. Vi syns å huske at via Renault kunne Sisu også bruke motor fra Mack Trucks, men det kan hende Volvo satte foten ned.

Avtalen med Caterpillar varte helt opp til 2008, eller kanskje 2009, og ble avsluttet fordi Caterpillar hadde bestemt seg for å lage sin egen lastebil.

Sisu måtte igjen ut i verden for å finne en passende partner. Alle ble kontaktet, men bare Daimler var interessert. Det førte til en romslig avtale for Sisu. Mercedes-Benz leverer ferdig innredet hytte ved siden av V6- og V8-motor, samt girkasse hvis Sisus kunde vil. Men finske Sisu-kunder er vant med amerikansk, usynkronisert Fuller-kasse, og det godtar Daimler. Grunnen kan være at Daimler er vant med denne kassen siden den monteres i mange lastebiler fra Freightliner og Western Star, begge under Daimlers store paraply. Den nye modellen Sisu Polar med hytte og motor fra Mercedes-Benz, rullet ut fra fabrikken i mai i år.

Militær produksjon

Det finske forsvaret har alltid vært en solid Sisu-kunde, og selskapet var i mange år eid av den finske stat. I dag er selskapet privateid og produksjonen "outsourced" til selskapet Komas. De militære kjøretøyene hører inn under avdelingen Sisu Defence.

Siste store prosjekt for Sisu Defence er den fryktinngydende 8x8-, eller 10x10-bæreren av tungt militært utstyr, Sisu ETP, som Kongsberg Defence & Aerospace bruker for rakettbatteriet NASAMS.

Forsiden nå