Stridsøksen er gravd ned i Oslo Havn etter at avtalen med Statoil er i havn.
Stridsøksen er gravd ned i Oslo Havn etter at avtalen med Statoil er i havn.

Sjøslaget over i Oslo Havn

Statoil og Oslo Havn har sluttet fred og inngått avtale om flytting av etanoltankene på Sjursøya.

Nå blir hovedstadshavnen en viktig bidragsyter for å redusere forurensingen fra veitrafikken på Østlandet de kommende år. Samtidig åpnes muligheten for å utvikle den nye godshavnen som hovedstaden så sårt trenger.

Adm. direktør Dag Roger Rinde i Statoil Norge understreker at avtalen gjør det mulig for Statoil å videreføre satsingen på nytt og miljøriktig drivstoff.

Etanoltankene skal flyttes fra vestsiden til østsiden av Sjursøya, og de gamle tankene skal være fjernet om et par år. Dermed kan all containerhåndtering samles på Sjursøya Vest. Godshåndteringen blir nå langt mer effektiv, og samtidig får Statoil et nytt etanolanlegg som krever mindre plass enn det gamle.

- Vi kan nå videreutvikle anleggene vi trenger for å forsyne Østlandet med drivstoff, sier Dag Roger Rinde. Og havnedirektør Anne Sigrid Hamran får realisere fjordbyplanene.

Når den nye containerhavnen står ferdig, trolig i 2015, vil den ha dobbelt så stor kapasitet som dagens. Den nye godshavnen vil bli en hovedpulsåre for transport av gods inn til den stadig økende befolkningen i Oslo-området.

Fortvilt

Havnedirektør Anne Sigrid Hamran har i lang tid vært fortvilt over at Statoil blokkerer containerhavnen og har nektet å flytte oljetankene fra Sjursøya. Fullføring av godshavnen er derfor blitt skjøvet ut i det blå. Statoils oljetanker ligger midt i den nye godshavnen, noe som innebærer at bare halvparten av havnen er bygget ut for containerhåndtering.

Oljeselskapet har ment at Oslo Havn ikke har rett til å si opp leieavtalen som gjelder til 2073. Partene har hatt flere runder i retten.

Første del av containerhavnen på Sjursøya sto ferdig i 2008, og Oslo Havn brukte 460 mill. kroner på første byggetrinn. Uenigheten om plasseringen av etanoltankene har hittil gjort det umulig å starte andre byggetrinn og bygge ut godshavnen fullt ut.

Forsiden nå