Illustrasjonen viser vegtraséen på delparsell 1, vest for Gangåsvatnet.
Illustrasjonen viser vegtraséen på delparsell 1, vest for Gangåsvatnet.

Skanska bygger ny E39

Lavest på delparsellen mellom Harangen og Hallsteinbrua.

Skanska fikk jobben med å bygge delparsell en mellom Harangen og Hallsteinbrua på E39 i Sør-Trøndelag og kontraktsummen er på 171,8 millioner kroner, opplyser Statens Vegvesen.

Kontrakten ble signert tirsdag 2. oktober.

- Nå skal vi først ha en samhandlingsprosess med entreprenøren der vi samstemmer forventninger og gjør avklaringer om bygginga. Deretter regner vi med at entreprenøren begynner anleggsarbeidet i månedsskiftet oktober-november, sier prosjektleder Svein Soknes i Statens vegvesen.

Det første som skjer i prosjektet er arbeid med forskjæringa på østsida av Harangstunnelen. Deretter blir det sprenging av tunnelen.

Anleggsarbeidet blir merkbart for trafikantene

- Vi vil ha behov for å stenge vegen i inntil en time to ganger per dag i perioden fra anleggsarbeidet tar til og fram til jul. Vi kommer tilbake med mer informasjon om hvordan vi varsler dette når det nærmer seg, sier byggeleder Ole Gunnar Sølberg i Statens vegvesen.

Entreprisen inneholder nytt toplanskryss på Stokkhaugen med av- og påkjøring til fv. 714, Harangstunnelen på 785 meter og tre mindre bruer. Totalt har strekningen en lengde på snaut 2,6 kilometer.

Hele prosjektet fra Harangen til Høgkjølen skal være klart for trafikkåpning høsten 2014, og helt ferdig sommeren 2015.

Forsiden nå