En del av den nye brua som skal monteres på plass uken etter påske.
En del av den nye brua som skal monteres på plass uken etter påske. (Foto: Statens vegvesen)

Skanska fikk et problem etter konkurs

Bruprosjekt blir forsinket.

Montering av ny bybru på fylkesvei 44 i Flekkefjord sentrum blir forsinket på grunn av at entreprenøren Skanska fikk et leverandørproblem med det polske verftet Vistal som har meldt oppbud.

Skanska valgte å bryte kontrakten på grunn av uklar fremdrift. Ny tid for montering skal nå etter planen være uke 14, det vil si uken etter påske 2018.

Forsinkelsen får også konsekvens for ferdigstillelse av hele prosjektet. Revidert dato for ferdigstillelse er 9. oktober 2018, melder Statens vegvesen.

Fremdriften på anlegget er justert opp mot brumonteringen. Det vil si at Skanska utfører så mye arbeid de kan før brua kommer. Gjenstående arbeid vil bli utført etter at brua er montert.

Det vil bli satt trafikk på brua før ferien og den midlertidige brua vil bli fjernet så snart ny bru er tatt i bruk.

Fortauet på nordsiden av ny bru vil ikke kunne benyttes før endelig ferdigstillelse. Dette på grunn av arbeider med å fjerne midlertidig vei, bygging av mur mot apotekerhagen og Brogaten 25, samt gjenoppbygging av Apotekerhagen.

Skanska planlegger å bli ferdig med alt på sørsiden av broa før ferien, mer presist; fortauet forbi Brogaten 32 og 30, samt det nye trappeamfiet og «Torget».

- Vi beklager eventuelle ulemper denne forsinkelsen kan medføre, skriver Vegvesenet i en nyhetsmelding.

Forsiden nå