Illustrasjonen viser vegtraséen på delparsell 1, vest for Gangåsvatnet.
Illustrasjonen viser vegtraséen på delparsell 1, vest for Gangåsvatnet.

Skanska lavest på ny E39

Seks entreprenører kjemper om å bygge delparsell en mellom Harangen og Halsteinbrua på E39.

- Vi er svært fornøyd med å ha fått inn seks tilbud på denne jobben som både består av tunnelsprenging og betongarbeider, sier prosjektleder Svein Soknes i Statens vegvesen.

Entreprisen inneholder nytt toplanskryss på Stokkhaugen med av- og påkjøring til fv. 714, Harangstunnelen på 785 meter og tre mindre bruer. Totalt har strekningen en lengde på snaut 2,6 kilometer.

Følgende entreprenører har levert inn tilbud:

·         Skanska: 171.801.896 kroner

·         Implenia: 186.485.475 kroner

·         Risa: 213.215.721 kroner

·         Kruse Smith: 182.286.266 kroner

·         E. Pihl & Søn: 198.658.205 kroner

·         PEAB: 218.272.237 kroner

- Nå skal vi først kontrollregne prisene og gjennomføre firmaevaluering. På den bakgrunnen skal vi innstille entreprenør. Denne prosessen håper vi å bli ferdig med i løpet av september slik at entreprenøren som får oppdraget kan starte opp arbeidet i oktober, sier byggeleder Ole Gunnar Sølberg i Statens vegvesen.

Prosjektet skal være klart for trafikkåpning høsten 2014, og helt ferdig sommeren 2015.

- Vi håper på konkurranseutlysning av neste parsell Halsteinbrua-Høgkjølen etter nyttår, sier Soknes.

 

Forsiden nå