Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

Skattesmell på 10 mill. for bruk av utenlandske sjåfører

Det svenske transportselskapet Andreassons Åkeri har fått en skattesmell på 10 mill. kroner etter å ha brukt innleide sjåfører fra lavkostland. Det samme kan skje med norske transportselskaper advarer Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

Ved å bruke personer med enkelpersonforetak fra Polen, Latvia og Litauen har Andreassons unnlatt å betale arbeidsgiveravgift, trygdeavgift og skatt til svenske skattemyndigheter. Nå får de en tosifret millionregning i fanget der dette er lagt sammen av myndighetene.

- Kan skje i Norge

Juridisk direktør i NLF, Robert Aksnes, mener norske transportselskaper bør merke seg det svenske kravet.

- Resultatet i Sverige også kan bli resultatet i en norsk bedrift som leier inn sjåfører som "kjører på regning". Å leie inn en sjåfør vil kunne fremstå som et ansettelsesforhold, selv om sjåføren har et enmannsforetak og er lovlig registrert som selvstendig næringsdrivende, sier han til Lastebil.no.

- Har advart

Aksnes forklarer at NLF i mange sammenhenger har advart mot bruk av sjåfører som er leid inn som oppdragstakere, fordi dette kan føre til at man i tillegg til å betale for vederlaget, i ettertid også blir holdt ansvarlig for arbeidsgiveravgift, skattetrekk, og trygdeavgift. Den innleide sjåføren i noen tilfeller også kreve fast ansettelse.

Fra 1. januar 2013 kan innleide sjåfører fra bemanningsbyråer kreve norsk lønnsnivå av byråene som en følge av at Vikardirektivet trår i kraft. Fra 1. juli 2013 har også bedriften som leier inn utenlandsk arbeidskraft ansvar for at sjåførene får norsk lønnsnivå.

Forsiden nå