Det nye styret med vararepresentant i Påbyggergruppen. Fra v. Yngve Østenengen, May-Britt Aaslund, Johnny Gabrielsen, Hans-Otto Vestli og Alf Ahdell.
Det nye styret med vararepresentant i Påbyggergruppen. Fra v. Yngve Østenengen, May-Britt Aaslund, Johnny Gabrielsen, Hans-Otto Vestli og Alf Ahdell.

Skifte i Påbyggergruppen

Ingen har hatt vervet som styreleder i Påbyggergruppen innenfor Norsk Industri lenger enn Terje O. Hanssen, daglig leder i Transportindustri AS i Fauske. På påbyggernes årsmøte 6. mai fikk han imidlertid avløsning av Hans-Otto Vestli, daglig leder i VBG Group Sales AS. Han var ordinært styremedlem frem til årsmøtet.

Hanssen har vært styreleder de siste ni årene, lenger enn det vedtektene egentlig gir anledning til. Han skulle ha gått av for et år siden. Da visste ingen hvor store avskallinger finanskrisen kunne gi blant påbyggerne, og han ble bedt om å ta nok et år.

Den nye styrelederen har et nært forhold til de fleste norske påbyggere. VBG er som kjent leverandør av blant annet hengerfester, koblinger, underkjøringshindre, trekkøyer, tilhengerdrag, kontakter og refleksmateriell, alt komponenter som påbyggerne har behov for. Gjør norske påbyggere det bra, gjelder dette også for VBG i Norge.

Første kvinne i styret

Det skjedde også flere endringer. For første gang i Påbyggergruppens historie kom en kvinne inn i styret, May-Britt Aaslund som er daglig leder i Palfinger Norge AS.

Øvrige i styret og som ikke sto på valg, er Alf Ahdell, daglig leder i Bussbygg AS, og Yngve Østenengen, daglig leder i Nor-Ka AS. Ny vararepresentant er Johnny Gabrielsen i Cargotec Norway AS. Forøvrig ble det valgt ny valgkomité bestående av Terje O. Hanssen og Svein Landaas. Sistnevnte representerer SelcoTek AS i Drammen og var vararepresentant frem til årsmøtet.

Lite diskusjon

Årsmøtet ble gjennomført nærmest i rekordfart. Alle saker var åpenbart godt forberedt, gruppen har god økonomi og det er bred enighet om de sakene styret og administrasjonen skal jobbe med.

Årsberetningen forteller at Påbyggergruppen har 32 medlemsbedrifter, hvorav nesten halvparten var representert på årsmøtet. Medlemsmassen er svært stabil.

Betydelig aktivitet

Årsmøteperioden april 2010 til april 2011 har vært aktiv. Det er holdt møter med Vegdirektoratet, Lastfordonsgruppen (svenskenes påbyggerforening), Bilimportørenes Landsforening, Norges Bilbransjeforbund, Arbeidstilsynet, CLCCR (internasjonal sammenslutning av påbyggerorganisasjoner) og arrangørene av utstillingen "Transport 2011".

Når det gjelder samarbeidet med Vegdirektoratet, er det særlig den kommende typegodkjenningsordningen, EU-forordningen for lengde, høyde og bredde, og en kraftig oppdatering av registreringssystemet Autosys som har stått i fokus. Vegdirektoratets innspill om å begrense høyden til 4,0 meter, slik tilfellet er i deler av EU, har vært sterkt diskutert i Norge, også blant påbyggerne. Opplysninger som fremkom på årsmøtet tyder nå på at norske myndigheter vil gå for en høydebegrensning på 4,2 meter, noe som vil imøtekomme norske ønsker og behov i langt større grad enn 4,0 meter.

Det har vært noe uenighet om påbyggerne skulle satse på " Transport 2011" eller den i utgangspunktet konkurrerende utstillingen "TransportMessa". Nå er sistnevnte avlyst i år. Flere av årsmøterepresentantene ga overfor A&T uttrykk for at de er glade for at man kan konsentrere seg om en utstilling. De mener en årlig utstilling, slik TransportMessa legger opp til, ville være for ofte.

Årets årsmøte ble holdt på historiske og idylliske Oscarsborg Festning. Selve det formelle årsmøtet var lagt til fredag 6. mai etterfulgt av en omvisning på de to øyene hvor festningen ligger. Dagen før var viet flere saker av stor betydning for påbyggerne, med eksterne innledere. Et par av temaene er behandlet i egne artikler.

Forsiden nå