Her er det mange som fryser
Her er det mange som fryser

Slik klargjør du maskinene for vinterdrift

Det nærmer seg vinter og kulde, og A&T har bedt teknisk sjef i Nasta AS, Knut Gaarde, komme med tips og veiledning for å klargjøre maskinen(e) til vinterdrift.

Norge er ikke noe takknemlig land å være maskinentreprenør i. Men om du forbereder deg skikkelig, kan det bli mye drift og lite stans når sprengkulda inntreffer.

Her er Knut Gaardes beste tips:

Renhold

Rengjør overvognen og fjern alt som ligger innvendig rundt svingkrans og under hovedsentral etc. Snø og is som smelter, må kunne renne fritt ut slik at det ikke blir liggende rundt svinggir. Det kan føre til at vann trenger inn i svingkransens fettbad.

Sjekk svingkransens fettbad og fjern eventuelt vann og urenheter i fettet før kuldegradene kommer. Vannet vil fryse til is og kan i verste fall skade simmeringen i svinggiret slik at oljen til giret renner ned i fettbadet. Denne lekkasjen er vanskelig å oppdage siden oljen vil blande seg i fettet og vil ikke være synlig før det er for sent. Peil derfor oljen regelmessig.

Hold undervognen ren og fri for jord og søle. Dette vil fryse og kan skade tetninger i beltegir og i over- og underruller.

Elektriske komponenter

Hold batterier fulladet og batteripoler fri for irr og urenheter. Urene batterier kan føre til "krypstrøm" og redusere batterikapasiteten. Unngå å la maskinen stå på tomgang med alt av lys, klimaanlegg etc. på. Dette vil tappe batteriene for strøm over tid. Dynamoen er avhengig av turtall for å kunne yte nok til å kunne opprettholde strømkapasiteten. Kontroller stramming av viftereimer. Disse går under større belastning vinterstid, siden strømforbruket er høyere, og batterikapasiteten reduseres ved kulde. Kontroller klimaanlegg, AC-reimer og filtre. AC-kompressoren bør kjøres minimum én gang i måneden slik at det ikke skapes avleiringer i systemet og for å smøre opp kompressoren. Dette bør gjøres selv om maskinen ikke er i regelmessig bruk vinterstid. 

Hjelpestart

Følg instruksjonsbokens veiledning dersom det er nødvendig med hjelpestart. Pass på å koble til og av ledninger i riktig rekkefølge, plusspolen først på og sist av. Kontroller om maskinens elektriske anlegg er 12 eller 24 volt. Koble aldri en positiv ledningsklype til en negativ batteripol, dette kan skape kortsluttning. Batterier kan utvikle eksplosive gasser som antennes ved gnist. Dette er like viktig for maskinen som blir brukt til hjelpestart.

Motor

Sjekk kjølevæskens frysepunkt og etterfyll med kjølevæske, hvis nødvendig. Det er viktig å benytte riktig kjølemiddel. Følg fabrikantens anbefalinger og forsikre deg om at riktig konsentrat benyttes. De forskjellige kjølemidlene bør ikke blandes da de kan reagere med hverandre når de kommer i kontakt med forskjellige metaller. Dette kan medføre til avleiringer i motorens kjølesystem og redusert kjølekapasitet. Kontroller at motoroljer er i henhold til fabrikantens anbefalinger for årstiden.

Drivstoffsystemet

Dagens dieselsystem jobber under høyt trykk som genererer mye varme. Dette resulterer i økt produksjon av vann i drivstoffsystemet (kondens i dieseltank). Pass på å holde dieseltanken så full som mulig. Dette reduserer kondensering innvendig i tanken. Drener tanken daglig og følg med at det ikke er vann i maskinens vannutskillere. Vannet i dieseltanken vil selvfølgelig kunne fryse vinterstid. Om vinteren bør derfor tanken dreneres for eksempel etter lunsjpausen.

Vinterdiesel

Sørg for å få vinterdiesel så raskt som mulig. Dagens drivstoffsystem krever finere filtre en hva vi er vant til. Dette øker risikoen for krystallisering i filtrene, som igjen fører til at motoren stanser på grunn av tette dieselfiltre. Dagens grovfilter er på 5,5 mikron og finfiltret er 2 mikron, mot 20-mikrons finfilter på tidligere maskinmodeller. Bruk ikke additiver i dieselen uten å forespørre forhandleren. Bruk av additiver kan forringe dieselkvaliteten slik at motorens drivstoffsystemer skades. Bland ikke parafin eller andre væsker i dieselen for å forbedre kuldeegenskapene til dieselen. Dagens motorer kan kun benytte fabrikantens anbefalte dieselkvalitet. Alt annet kan skade motoren.

Oppvarming

Følg instruksjonsbokens veiledninger angående gløding av motoren før den startes. Virkemåten til glødesystemet varierer fra modell til modell.  Husk å la motoren varmes opp før den settes under belastning, må være over 30 grader før belastning. Unngå unødvendig tomgangskjøring da dette er skadelig for motoren. Tomgangskjøring bør begrenses til 15 min. etter oppstart og 15 min. før motoren stanses. Dette er viktig før å varme opp og å kjøle ned motorens komponenter.

Hydraulikk

Benytt kun anbefalt hydraulikkoljer. Vær oppmerksom på at det kan være nødvendig å skifte hydraulikkoljen dersom maskinen skal benyttes under ekstremt kalde forhold. Pass på at filtre og oljer er skiftet etter maskinens intervaller. Varmkjør alltid maskinen i henhold til instruksjonsboken. Hydrauliske komponenter som pumper og motorer, tar skade dersom hydraulikksystemet ikke varmes opp før bruk. Det oppstår lett kavitasjon i pumper etc. om oljen er for tykkflytende. Start motoren og la den varme seg opp og la sperrespaken for pilotkretsen stå i låst posisjon i denne perioden. Dette varmer opp maskinens pilotkrets (spaker, proporsjonalventiler etc.). Når motoren og pilotkretsen er varmet opp, beveges graveutstyret sakte i luften. Dette bygger opp lufttrykk i maskinens hydraulikktank slik at pumper tilføres nok olje. "Endekjør" så sylinderen og la maskinen jobbe under fullt trykk i maks. 15 sek. om gangen. Repeter dette med alle sylindrene til det oppnås ønsket temperatur på hydraulikkoljen. Ikke glem ekstrautstyr som rotortilt, hammer etc. Tiden det tar å varme opp hydraulikksystemet, øker jo kaldere det er. Husk også å ta høyde for at maskinen kan være mye kaldere enn utetemperaturen dersom maskinen har stått over natten eller helgen.     

Smøring

Mange av dagens maskiner har sentralsmøring. Disse systemene krever fett av vinterkvalitet når kvikksølvet synker. Pass på å følge leverandørens anbefalinger av fettkvalitet.

Forsiden nå