Solid overskudd i Moelven

Solid overskudd i Moelven

Men ikke så bra som i fjor.

Driftsinntektene for Moelven i årets andre kvartal endte på NOK 2.186 millioner, og var dermed på nivå med samme periode i fjor. Driftsresultatet ble NOK 45,5 millioner, hvilket er NOK 10 millioner mindre enn tilsvarende periode i fjor, opplyser selskapet i en pressemelding.

Ifølge konsernsjef Hans Rindal er det solide resultatet et resultat av et kvartal med få driftsforstyrrelser og stadige forbedringer i konsernet.

- Råvarekostnaden er også noe redusert sammenlignet med fjoråret. Samlet kompenserer dette likevel ikke fullt ut for fallende ferdigvarepriser innen enkelte markedssegmenter, og det samlede driftsresultatet for kvartalet ble lavere enn for samme periode i fjor. Jeg er likevel fornøyd med at vi har et positivt driftsresultat i kvartalet i alle tre divisjoner - også der hvor markedsforholdene er mest utfordrende, sier Rindal.

Den økonomiske krisen i Europa har også påvirket Moelven, som merker at konkurrenter fra eurosonen har fordeler av den svake euroen.

For de prosjektorienterte selskapene i Moelvens byggsystemdivisjon har aktiviteten i det svenske markedet falt noe og en del kunder blitt mer avventende gjennom andre kvartal. I Norge har aktiviteten innen bygginnredning vært god, og de øvrige selskapene har hatt et normalt aktivitetsnivå.

- Vi har et positivt resultat, men det burde vært større. Vi har derfor en del å ta fatt på også etter ferien, og det gjør vi, avslutter Rindal.

 

Forsiden nå