Her sprenges skrenten over en avstengt fylkesvei 255.
Her sprenges skrenten over en avstengt fylkesvei 255.

Sprengte ned hele skrenten

Her sprenges «mildt sagt råttent fjell» som rassikring på fylkesvei 255.

 På fylkesvei 255 mellom Vinstra og Skåbu har flere ganger gått ras. En skrent på strekningen over Grosberg gård ble ansett som spesielt farlig.

 Statens vegvesen kontaktet konsulentbedriften Multiconsult for å få en vurdering av hvilke rassikringstiltak som kunne settes i verk mellom Grosberg og Høgberget. Det er blant annet sandstein og fyllitt på denne strekningen.

-Det var mildt sagt råttent fjell over gården, sier Jan Kristiansen i Multiconsult.

Modig valg

Han la fram to alternativer til hvordan fjellet kunne sikres for Statens vegvesen:

1.Sprenge ned hele skrenten.

2.Sprenge noen påviste områder.

-Det var modig av vegvesenet å velge alternativ 1, sier Kristiansen.

Spesielt med tanke på at det skulle sprenges ned 14.000 m 3 over gården som ligger 70 meter under sprengningen og under 40 meter fra fjellet fra fjellfoten.

En hånd unna stabburstreff

Det ble bygget fanggrøfter og-voller for å stoppe mest mulig av massene som raste ned. Det ble også hengt opp matter for å hindre steinsprut mot gården.

Etter fem sprengninger hadde det bare landet mindre fragmenter på hustakene. Det mest dramatiske skjedde da en større steinblokk stoppet 5 cm fra stabburet.

I alt ble det det tatt ut ca. 80.000 m 3 masse. Det var på forhånd beregnet at dette tallet skulle være 14.000. Prisen per meter utbedret skulle etter Statens vegvesens planer ende på ca. 16.000. Fasiten endte på 58.000 kroner per meter.

Det største problemet er likevel det vellykkede resultatet:

-Problemet for Statens vegvesen er at når resultatet ble så bra, vil andre ha rassikret hos seg også, sier Kristiansen.

-For det er mye dårlig fjell rundt omkring.

Forsiden nå