- Jeg har stor forventning til vår nye DPi-serie, sa Knut Pedersen ved den vellykkede verdenslanseringen i Talvivaara-gruven i Finland.
- Jeg har stor forventning til vår nye DPi-serie, sa Knut Pedersen ved den vellykkede verdenslanseringen i Talvivaara-gruven i Finland.

Stangeland Maskin slo til

Stangeland Maskin AS, Sola, blir eier av den første topphammerriggen Sandvik DP 1500i som leveres på norsk jord. Det er klart etter vellykkede prøveboringer, og maskinen skal settes i drift i april.

De neste fire årene skal Sandvik DP 1500i stå for salveboring av 5" hull hos Norstone AS i Tau. Riggen blir utstyrt med en høyfrekvens HF1560T borehammer (33 kW), 14 m3 kompressor og benytter Sandvik GT60 borestål. Den skal arbeide i Tau-bruddet hvor pallehøyden er ca. 14 meter.

Tatt av finanskrisen

Produktsjef Knut Pedersen hos Sandvik Tamrock AS var meget lettet etter at kontrakten med storentreprenøren på Sola var signert.

- Vi har hatt flere ordre på blokka, men finanskrisen har resultert i utsettelser av store prosjekter hvor denne supermaskinen har vært aktuell, sier Pedersen.

Lansering i 2008

Sandviks nye DP 1500i, storebror i Sandviks nye DPi-serie som omfatter fire modeller for hullområdet 2,5-6", ble introdusert for Europa-pressen i den nyåpnede Talvivaara-gruven i Midt-Finland sommeren 2008. Tre borerigger arbeidet på området og produserte boremetre av hjertens lyst.

Da lå alt tilrette for at de gode, gamle Pantera-riggene endelig skulle få avløsning av den nye DPi-serien.

Sandvik-folket var entusiastisk, men som kjent har salget gått tregere enn antatt idet investeringslysten i markedet sluknet.

Valget av introduksjonssted var perfekt, for sink- og nikkelgruven Talvivaara i Sotkamo i Finland er et av de mest spennende gruveprosjektene vi har sett i Norden de seneste årene. Den første minerallasten fra overjordsgruven gikk etter planen 1. oktober 2008, og selv etter et problemfylt 2009 i kjølvannet av finanskrisen har gruveledelsen nå økt sine produksjonsmål for 2010.

Stangeland-avtalen

- I Sandvik Tamrock har vi jobbet ufortrødent med flere prosjekter, for DPi-serien er en drøm. Testene på Tau ble gjennomført som et samspill mellom Sandvik-fabrikken sentralt, våre folk i Norge og Stangeland Maskins egne borere, sier Knut Pedersen.

Det var 4. januar Stangeland Maskin AS fikk kontrakten på boring hos Norstone AS og det ble aktuelt med ny maskin med høy kapasitet. Uken etter startet testboring med topphammerriggen Sandvik DP 1500i, og det ble benyttet en flatfront retrac borekrone med 9 periferistifter og 10 frontstifter. Etter kort tid var det klart at produksjonsmålene holdt, og målinger viste at hullavviket lå innenfor oppsatte grenser. Med topphammerdrift og boring i det krevende fjellet på Tau, var spenningsmomentet under testen høyt.

Forsiden nå