- Forholder oss til bostyret etter Alpine Bau

- Forholder oss til bostyret etter Alpine Bau

Inntil situasjonen er avklart i Østerrike, stanser arbeidet på Alpines parsell på Fellesprosjektet E6-Dovrebanen.

- Vi er gjort kjent med at Alpine Bau har overført selskapet til skifteretten i dag. Situasjonen er ennå uavklart, men trolig betyr dette at vi som byggherre nå skal forholde oss til bostyret, som vil avgjøre om det blir videre drift på anlegget hos oss, eller om driften opphører. Inntil denne avklaringen foreligger stanser Alpine arbeidet på kort sikt og sikrer anlegget, opplyser prosjektleder Taale Stensbye på Fellesprosjektet.

- Samtidig jobber prosjektet for fullt med tiltak for å begrense skadevirkningene av det som har inntruffet. Blant annet forbereder vi oss på muligheten av å hente inn andre entreprenører dersom Alpine ikke kan fortsette, sier Stensbye.

Håper å bli ferdig i tide

- Vi har ambisjoner om at en eventuell konkurs ikke skal påvirke sluttdatoene for vei og jernbane, men det er ennå for tidlig å si om vi kan greie dette.  Verken Jernbaneverket eller Statens vegvesen har erfaring med konkurser på entrepriser av denne størrelsen, så dette blir en spesiell utfordring som krever målrettet innsats, kommenterer Stensbye.

Kontrakten med Alpine Bau, som ble inngått i mai 2012, har en verdi på 1,3 milliarder kroner eks. mva. Den omfatter bl.a. bygging av 6,3 km med firefelts motorveg og 5,2 km med dobbeltspor på strekningen mellom Langset og Brøhaug.

Entreprisen inngår i Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, hvor Jernbaneverket og Statens vegvesen samarbeider om bygging av dobbeltspor (17 km) og firefelts motorvei (22 km) i felles trasé langs Mjøsa. E6 er planlagt ferdig mot slutten av 2014, dobbeltsporet ett år senere.

Ikke lyn fra klar himmel

- Vi har vært kjent med at Alpine har hatt økonomiske problemer det siste halve året. Dagens melding kom likevel overraskende, fordi vi hadde håp om at redningspakken Alpine forhandlet frem med kreditorene, og det spanske eierselskapet, i mars skulle bære firmaet gjennom vanskelighetene, sier Stensbye.

- Jeg vil uttrykke sympati med alle som nå står i fare for å miste jobben på grunn av det som har skjedd. Blant annet har Alpine mange norske leverandører og underentreprenører som nå risikerer økonomiske tap.  Rundt 70 maskiner og anleggsarbeidere fra norske firmaet var i arbeid for Alpine da selskapet gikk til skifteretten i dag, opplyser han.

Alpine Baus andre prosjekt for veivesenet

1. Nesbrua E6 Harran-Nesbru, Nord-Trøndelag (Arbeidssfellesskap med DSD Brückenbau).

2. Kåfjord bru E6 Møllnes - Kvenvik (Alta vest, Finnmark).

Forsiden nå