Statsbudsjettet gir mer av dette melder Opplysningsrådet for Veitrafikken.
Statsbudsjettet gir mer av dette melder Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Statsbudsjettet 2013 gir økt veiforfall

 Opplysningsrådet for Veitrafikken melder om mer hullete veier til neste år.

 

I Statens vegvesens handlingsprogram for 2010-2013 fremgår det at kostnadene til vedlikehold har økt så kraftig at planrammene ikke er tilstrekkelig til å stanse økningen i forfallet på veinettet.

Vilrid Femoen i Opplysningsrådet for Veitrafikken er lite imponert over hvordan Statsbudsjettet 2013 tar tak i problemet.

- Bevilgningene til vedlikehold for 2013 er totalt på samme nivå som for 2012. Det er uakseptabelt at forfallet av veidekker, bruer og tunneler fortsetter å øke også i 2013, sier hun.

 

Opplysningsrådet viser til følgende farer ved å la veinettet forfalle:

- Forfall i tunneler øker sannsynligheten for uforutsette hendelser som kan innebære økt risiko for trafikantene, samt medføre stenging av tunnelen i kortere eller lengre tid. Forfall av utstyr i tunneler kan gi redusert funksjon for belysning, ventilasjon, håndtering av vanninnsig og nødutstyr.

- Forfall i veidekker med spor og ujevnheter er kanskje det forfallet som påvirker trafikantene mest direkte. Ulykkesrisikoen øker ved dype spor, og ujevne dekker fører til redusert kjørefart og økte kjøretøykostnader. Dessuten fører ujevne og sporete veidekker til problemer med vinterdriften der brøytemannskap må gå over veien flere ganger for å fjerne tilstrekkelig med snø i kjørebane og spor.

- Forfall av skilt, rekkverk og lignende svekker trafikksikkerheten.

Forsiden nå