Stenger E6 halve døgnet

Stenger E6 halve døgnet

Dette kan være greit å få med seg om du skal kjøre i helgen.

I perioden 24.-27. august blir E6 ved Furuset nattestengt i begge retninger, og rv. 159 Strømsveien stenges ved Visperud.

Stengningen skjer i forbindelse med at E6 over Stubberudmyra bru skal legges om igjen, etter å ha vært innsnevret på grunn av rehabiliteringsarbeider i sommer, opplyse Statens Vegvesen.

Nattestengningen gjelder følgende veger:

· E6 inngående (sørgående) retning stenges ved avkjøringen til rv. 163 Østre Aker vei. Omkjøring skiltes via Østre Aker vei.

· Rv. 159 Strømsveien stenges ved Visperud. Omkjøring skiltes via rv. 163 Østre Aker vei.

· E6 utgående (nordgående) retning stenges ved Tvetenveien. Omkjøring skiltes via Tvetenveien, Strømsveien og Sam Eydes vei til E6 ved Furuset.

Stengningene gjelder i følgende perioder:

· Fredag 24. august kl. 21.00 til lørdag 25. august kl. 09.00

· Lørdag 25. august kl. 21.00 til søndag 26. august kl. 09.00

· Søndag 26. august kl. 21.00 til mandag 27. august kl. 05.30

Omkjøring vil bli skiltet.

- Fra mandag 27. august kl. 05.30 åpnes E6 ved Furuset med tre kjørefelt i hver retning, til sammen seks felt. Samtidig åpner også avkjøringen til Tvetenveien igjen, sier Anders Aaram, seksjonssjef i Statens vegvesen.

 

Forsiden nå