Budsjett-stolt samferdselsminister.
Budsjett-stolt samferdselsminister.

Stolt samferdselsstatsråd

- Aktiviteten i vei- og jernbanesektoren har aldri vært høyere.

- Vi er godt i rute mot målet om 100 milliarder kroner mer til transportsektoren i NTP-perioden 2010-2019, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Vei

17,8 milliarder kroner til veiformål, øker med 1,6 milliarder.

15 større prosjekter, medregnet to rassikringsprosjekter, blir ferdige neste år, alle med kostnadsoverslag over 100 millioner kroner.

Tolv større, nye prosjekter får i 2013 statlige midler til anleggsstart eller forberedende arbeider. I tillegg er det lagt til grunn bompenger til anleggsstart eller forberedende arbeider på ytterligere ni nye, større prosjekter. For seks av disse er det tatt forbehold om Stortingets tilslutning til et opplegg med delvis bompengefinansiert utbygging.

- Neste år kan det dermed bli oppstart av 20 nye, større veiprosjekter, sier samferdselsministeren.

Til rassikring er det foreslått 1370 millioner kroner.

Jernbane

14,4 milliarder kroner foreslås til jernbaneformål, en økning med 1,8 milliarder kroner. Dette muliggjør videreføring av store anleggsprosjekter i 2013.

Her kan du sjekke hva hvert enkelt fylke får til vei og bane.

Forsiden nå