Ønsker fokus på transportbransjen i ny handlingsplan.
Ønsker fokus på transportbransjen i ny handlingsplan.

Stoltenberg til kamp mot sosial dumping

- Dette forutsetter fokus på transportbransjen, sier juridisk direktør Robert Aksnes i Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

 Statsminister Jens Stoltenberg varslet et krafttak mot sosial dumping gjennom en ny handlingsplan under LO Stats kartellkonferanse forrige uke.

Transport-fokus

- Vi forutsetter at en av de bransjene det rettes spesielt fokus på i denne handlingsplanen er transportbransjen, sier NLFs juridiske direktør, Robert Aksnes.

 I forbindelse med høringen til forslag for statsbudsjett 2013 fremmet NLF forslag om å øremerke 10 millioner kroner til effektiv kontroll av blant annet kabotasje og sosial dumping.

Felles strategi

- Vi foreslår at statsministeren tar med dette i sin handlingsplan. For å kontrollere en transportbransje som er i stadig bevegelse, må de forskjellige kontrollmyndighetene koordineres. Både Statens vegvesen, politiet, Arbeidstilsynet, Skatteetaten og Tollvesenet bør ha en felles strategi med tanke på hvordan de skal kontrollere transportbransjen. NLF er opptatt av kontroll av både sjåfører, transportører og de som organiserer transporten - kall dem gjerne bakmenn, sier Aksnes.  

Transportbransjen er tidligere blitt oppfordret av Samferdselsdepartementet til å komme med innspill om kabotasje og sosial dumping.

- Statsministeren bør lytte til bransjen og se på disse innspillene i arbeidet med den nye handlingsplanen, understreker Aksnes.

 

Forsiden nå