Jørn Tore Måleng på jobb i Kollen-tåka. Utbyggingen av nasjonalanlegget har bydd på flere utfordringer.
Jørn Tore Måleng på jobb i Kollen-tåka. Utbyggingen av nasjonalanlegget har bydd på flere utfordringer.

Stoppes ikke av Kollen-tåka

Daglig leder Jørn Tore Måleng (37) jobber vel å merke i tåka på dette bildet, men Askim Entreprenør har ikke hatt dårlig sikt de siste 15 årene: Indre Østfolds største entreprenørbedrift har i perioden økt antallet ansatte fra to til 170!

Ferdigstillelsen av Holmenkollen Nasjonalanlegg ble gjort tidligere i sommer. Nå er Askim Entreprenør i gang med utbyggingen av rekrutteringsbakkene i Midtstuen som skal stå ferdig sommeren 2012.

Jørn Tore Måleng legger ikke skjul på at komplettering av Holmenkollen med løypenett, konstruksjoner, tribuner, ny dam for snøproduksjon i Midtstuen og uteanlegg på ca. 500.000 m2 har bydd på nye utfordringer.

- Det å bygge uteanlegg med A-40 dumpere og flere 40-tonns gravemaskiner var spesielt, forteller Måleng.

Skal øke kraftig

Askim Entreprenør kan i år fylle 15 suksessfulle år med en rivende utvikling. Spydeberg-gründeren Jørn Tore Måleng, som overtok som daglig leder i 1997, vil utvide firmaet ytterligere og tror på en tredobling av omsetningen de neste tre til fem årene. I dag er den ca. 250 mill.

Måleng forteller til A&T at eventyret startet i 1994 med én gravemaskin og to-tre mann med anleggsgartnervirksomhet, og at det siden har gått over alt forventning. Han kjøpte seg opp i Askim Entreprenør i 1997 og eide 100% fra 1999. I dag har selskapet et 30-talls maskiner med hjullastere, dumpere og gravemaskiner fra 3,5 til 40 tonn.

- Vi samarbeider dessuten med andre om den største og tyngste maskinparken slik at vi kan tilpasse oss markedet til enhver tid, forteller Måleng.

Det som for 15 år siden var anleggsgartnervirksomhet utviklet seg over tid til betongarbeider, støping og forskaling. Varierte oppdrag begynte å trille inn og Askim Entreprenør passet på å ansette medarbeidere med høy kompetanse på de nye fagområdene. Måleng forteller at selskapet har 170 medarbeidere som representerer alle fag innen bygg- og anleggsvirksomhet, og med en ekstrem lojalitet med maksimal ytelse.

- På denne måten kan vi dra veksler på hverandres kompetanse og være svært fleksible med å finne løsninger. Det er også stor vilje til rask omstilling hos de ansatte, understreker Måleng.

Sporty medarbeidere

Han forteller at det er viktig å være villig til å videreutvikle seg.

- I en periode var det nedgang i oppdrag for firmaets tømrere, men økende behov for forskalingssnekkere. Våre tømrere stilte da sporty opp og oppdaterte sine kunnskaper slik at de også ble sertifisert som forskalingssnekkere. På denne måten har vi evnen til å snu oss raskt og alltid ha den rette kompetansen til de ulike oppdragstypene, sier Måleng.

I dag er selskapet delt inn i ulike avdelinger: Grønt, bygg, betong og maskin. Oppdrag får selskapet fra Østfold, Akershus og Oslo.

E18-utbygging

Utbyggingen av E18 medførte mange spennende prosjekter, og Askim Entreprenør har hatt flere viktige oppdrag her. Dette har bidratt til at selskapet har utviklet nye metoder til bl.a. støping av broer, kulverter etc. Også på sideveiene har bedriften bidratt med viktige prosjekter.

- Sykehuset Østfold, jernbane og mer E18-utbygging er blant de store prosjektene som skal sikre fremtiden. Oppdragene ellers spenner over alt fra private bolighus til store idrettshaller, eller som vi sier: Intet oppdrag for lite - intet oppdrag for stort. Det er heller ingen jobb som vi mener er for komplisert. Vi besitter de høyeste tiltaksklassene (klasse 3) i bygg og anlegg, sier Måleng.

De største kundene er det offentlige: Statens vegvesen, Statsbygg, kommuner og fylker, i tillegg til å arbeide for det private næringsliv og privatpersoner.

Bygger nytt

I 2005 flyttet Askim Entreprenør AS til Myrer Skog industriområde i Spydeberg og inn i et 450 m2 stort kontorbygg. Nå er imidlertid administrasjonsbygget for lite og et nytt på 2700 m2 er under etablering. Dette skal være innflyttingsklart i november/desember 2012. Bedriften har også et lager og verkstedanlegg på 20 mål med oppvarmet lager og verksted på 900 m2. I tillegg har bedriften fem store utvendige lagerskur på til sammen 1000 m2. Askim Entreprenør er godkjent som lærebedrift innen både rørleggerfaget, anleggsmaskinførerfaget, anleggsgartner, tømrer- og betongfaget.

Med 22 styreverv rangerer Jørn Tore Måleng høyest på styrevervtoppen i Indre Østfold. Måleng understreker at det er i styrerommene strategiene legges og nettverk bygges.

- Det er også på styrerommet målene pekes ut. God styrekompetanse er en viktig komplettering av kompetansen som administrasjonen sitter med, sier Måleng.

De fleste styrevervene er internt i egne selskaper.

Forsiden nå