Veidekke har nok å gjøre. Her fra Fellesprosjektet på E6.
Veidekke har nok å gjøre. Her fra Fellesprosjektet på E6.

Stor aktivitet i Veidekke

Har økt ordrereserven med 11 % siden nyttår.

Entreprenøren Veidekke melder om høyt aktivitetsnivå. Konsernets samlede ordrereserve er på 18,2 mrd. NOK, en økning på 11 % fra årsskiftet.

Omsetningen i andre kvartal var på 5,4 milliarder kroner, som er på nivå med samme periode i fjor. Resultatet er på 145 millioner kroner, ned fra 166 millioner kroner i andre kvartal i 2012.

- Resultatet preges av en gledelig resultatfremgang i Entreprenør Norge og i den svenske boligvirksomheten, men dessverre også av tap i Entreprenør Sverige, sier konsernsjef Arne Giske.

Omsetningen i den samlede entreprenørvirksomheten i 2. kvartal ble 4.285 millioner kroner, mot 4.178 i 2012. Resultatet ble på 87 millioner kroner, ned fra 100 millioner i fjor. Resultatmarginen endte på 2,0 %, mens ordrereserven er den høyeste noensinne, på 16.536 millioner, mot 15.575 i på samme tidspunkt i fjor.

I den norske entreprenørvirksomheten økte omsetningen med 7 % sammenliknet med samme periode i fjor. Økningen tilskrives høy aktivitet både i bygg- og anleggsmarkedet og god tilgang på riktige prosjekter. Resultatmarginen ble 2,7 % (2,3 % i 2012). Det er resultatfremgang både i bygg- og anleggsvirksomheten.

 I Sverige preges resultatet i entreprenørvirksomheten av volumnedgang og noen prosjektnedskrivninger. Først og fremst er dette knyttet til aktivitetene i tunnel- og byggevirksomhetene i Stockholm. De øvrige enheter leverer positive resultater, men samlet endte resultatmarginen på -0,8 % (2,6 %).

 Den danske entreprenørvirksomheten har i kvartalet økt resultatmarginen til 3,5 % (2,8 %) som følge av bedre kvalitet i prosjektporteføljen.

 

Forsiden nå