NVE åpner for entreprenørvirksomhet i Grenland.
NVE åpner for entreprenørvirksomhet i Grenland.

Stor entreprenør-aktivitet i Grenland

NVE har gitt Statnett konsesjon til å bygge en ca. 38 kilometer lang 420 kV kraftledning fra Rød transformatorstasjon i Skien til nye Bamble transformatorstasjon i Telemark.

Konsesjonen innebærer en sammenhengende 420 kV ledning mellom Kristiansand og Skiens-området. Tiltakene bidrar til å opprettholde en sikker og stabil strømforsyning til Grenlands-regionen og til Sør- og Østlandet.

Fremtidsrettet

Kapasiteten i sentralnettet økes betraktelig og legger til rette for en fremtidsrettet nettutvikling i Grenlandsområdet.

NVE mener at ledningen ikke gir negative inngrep i naturen. Flere 132 kV ledninger som i dag går gjennom viktige naturområder blir fjernet.

NVE har satt betingelser om å utarbeide miljø-, transport- og anleggsplan før anleggsarbeidet starter.

Forsiden nå