Nettovekten på Cat 793F er 122 tonn. Med ca. 220 tonn last og 3,5 meter høye hjul er det greit å utstyre personbilene med vimpel.
Nettovekten på Cat 793F er 122 tonn. Med ca. 220 tonn last og 3,5 meter høye hjul er det greit å utstyre personbilene med vimpel.

Store «katter» nord i Sverige

4 Cat 793F går i skytteltrafikk mellom dagbruddet i Tapuli og primærknuseren like ved. Når tipptruckene kommer buldrende er det greit å holde avstand med personbilene.

En Cat 994 hjullaster og to Cat 793 tipptrucker på vei til lasteplassen.
En Cat 994 hjullaster og to Cat 793 tipptrucker på vei til lasteplassen.

Det er ikke lett å se hvor store maskinene egentlig er, når en Cat 994 hjullaster, en Cat 6060 forgraver og et par Cat 793F tipptrucker står ved siden av hverandre på et stykke unna. Dimensjonene kommer imidlertid veldig tydelig frem når de er i nærheten av personbiler, mennesker eller anleggsmaskiner med «vanlig størrelse».

Malmuttaket har pågått uten stans siden den nye finansieringen av gruveselskapet Northland Resources kom på plass i juni. Det tas ut ca. 10.000 tonn jernmalm hvert døgn fra dagbruddet. 16 stk. 90-tonns vogntog frakter ca. 3840 tonn jernmalm-konsentrat (ca. 70% jerninnhold) til Pitkäjärvi hvert døgn for frakt med tog videre til Narvik på Ofotbanen.

En Volvo A40 har sjelden sett så liten ut som ved siden av denne Cat 793 tipptrucken.
En Volvo A40 har sjelden sett så liten ut som ved siden av denne Cat 793 tipptrucken.

- Det ruller på etter planen. Vi har nesten nådd målet om å produsere 400.000 tonn jernmalm-konsentrat første halvår til tross for driftsstansen i forbindelse med driftsstoppen under rekonstruksjonen av selskapet. Andre halvår i år skal vi produsere 1 mill. tonn, sier informatør Johny Lantto i Northland Resources.

Om et drøyt år skal produksjonen være på topp hos Northland. I de påfølgende årene skal selskapet ta ut 4 mill. konsentrert jernmalm i året.

Et lass med gråstein avleveres. Den lille dozeren ved siden av tipptrucken er en Cat D10!
Et lass med gråstein avleveres. Den lille dozeren ved siden av tipptrucken er en Cat D10!

Maskinparken vokser

I dag består maskinparken i Tapuli-gruven blant annet av: 4 Cat 793 tipptrucker, 1 Cat 6060 forgraver og 1 Cat 994 hjullaster.

Høsten 2013 vil dette være økt til: 12 Cat 793 tipptrucker, 2 Cat 6060 forgravere og 2 Cat 994 hjullastere.

Tilsvarende vil de 16 innleide Scania-vogntogene ha økt til 60. Det vil da være en avgang hvert sjette minutt døgnet rundt med 60 tonn jernmalm-konsentrat på hvert vogntog.

Om et drøyt år skal det være to slike 6060-er og 12 slike 793-er i dagbruddet!
Om et drøyt år skal det være to slike 6060-er og 12 slike 793-er i dagbruddet!

Store maskiner i aksjon i Tapuli-gruven. Hjullasteren Cat 994H er den største Caterpillar Inc. produserer. Den har en egenvekt på 195,4 tonn, uten kjetting på hjulene. Kjettingene veier til sammen 16 tonn.
Store maskiner i aksjon i Tapuli-gruven. Hjullasteren Cat 994H er den største Caterpillar Inc. produserer. Den har en egenvekt på 195,4 tonn, uten kjetting på hjulene. Kjettingene veier til sammen 16 tonn.

En Pit Viper 271 rotasjonsboreriggog en FlexiROC D65 senkborerigg, begge fra Atlas Copco, i aksjon i dagbruddet.
En Pit Viper 271 rotasjonsboreriggog en FlexiROC D65 senkborerigg, begge fra Atlas Copco, i aksjon i dagbruddet.

 

Forsiden nå