Store Norske gikk 260 mill. i underskudd

Store Norske gikk 260 mill. i underskudd

Store Norske Spitsbergen Grubekompani må nedbemanne for å overleve etter over en kvart milliard kroner i underskudd i 2012.

-2012 blir et forferdelig år. Hadde det ikke vært for at selskapet har sikret seg mot valutasvingninger, ville underskuddet vært på 360 mill. kroner, sier adm. direktør Per Andersson til Svalbardposten.

Årsaken til det store underskuddet først og fremst en produksjonsstans i Svea Nord-gruven fra april til september på grunn av vanskelige driftsforhold.

Svea Nord går mot slutten

-Vi må ikke glemme at produksjonen i , og at vi nå driver på i utkanten av forekomsten. Der er det større innslag av stein, sier Andersson.

Dårlig kullpris

Ifølge Andersson har kullprisen vært helt nede i 83 dollar tonnet i 2012. Årsaken til den lave prisen er at det produseres mye kull i verden i forhold til etterspørselen.

Nå skal Store Norske effektiviseres, og bemanningen reduseres. Dette skal skje ved at det ikke ansettes nye etter dem som slutter, såkalt naturlig avgang.

-Selskapet har for mange ansatte i forhold til inntektene. Vi skal drive lønnsomt, og må tilpasse kostnadene etter inntektene, sier topplederen.

I dag har Store Norske 380 ansatte.

Nye kullgruver

Det norske gruveselskapet har som mål å komme i gang med en ny gruve i Lunckefjell i september i år. Andersson mener denne gruven blir en krevende oppgave å kjøre i gang, siden den er et prosjekt til 1,2 milliarder kroner med en kullforekomst på bare åtte millioner tonn.

-Lunckefjell er uten tvil et marginalt prosjekt, sier direktøren.

Store Norske arbeider også med å kartlegge kullforekomsten i Ispallen, sør for Svea, og har i tillegg planer for en kullgruve i Operafjellet i Adventdalen.

Transporterer selv

Etter å ha vurdert fire tilbud, besluttet Store Norske i desember å transportere kullet fra Lunckefjell selv. Dette betyr at selskapet i tillegg til å transportere kullet skal ta seg av veivedlikehold og brøyting over Marthabreen.

-Det er mye som gjenstår før alt er på plass. Det begynner å haste siden vi må ha bilene som skal transportere kullet på plass på Marthabreen i løpet av våren, sier Andersson til Svalbardposten.

 

Forsiden nå