Bru over Beitstadsundet.
Bru over Beitstadsundet.

Største kontrakt på planlegging i Nord-Trøndelag

I dag signerte Statens vegvesen og Norconsult kontrakt på reguleringsplan for fv. 17/720 Østvik - Sprova - Malm på 7,2 mill. kroner.

- Det er den største kontrakten vi har hatt på planlegging noen gang, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen i Nord-Trøndelag, Olav Kåre Fuglem.

Det største delprosjektet i Fv. 17-prosjektet mellom Steinkjer og Namsos er Østvik - Sprova - Malm. Her skal det:

- legges om fylkesvei 17 mellom Østvik og Sprova i Steinkjer, inkludert bru over Beitstadsundet.

- bygges ny fylkesvei 720 mellom Strømnestangen og Malm sentrum i Verran.

Detaljplanleggingen av prosjektet skjer gjennom reguleringsplaner. Reguleringsplanen har vært lyst ut på anbud, og Norconsult fikk kontrakten.

I dag signerte avdelingsdirektør Olav Kåre Fuglem fra Statens vegvesen og kontorleder i Norconsult avdeling Nord-Trøndelag, Atle Romstad, kontrakten som er verdt 7,2 mill. kroner.

- Dette er en stor og viktig kontrakt for oss, og det viktigste planprosjektet vi har på fylkesvei 17, sier Fuglem.

 Arbeidet med reguleringsplanen skal ifølge kontrakten være ferdig i løpet av mai 2014.

 - Dette er et stort og spennende prosjekt for oss, og det største oppdraget vi noen gang har fått i Nord-Trøndelag, sier kontorleder i Norconsult avd. Nord-Trøndelag, Atle Romstad.

 Fylkesvei-17-prosjektet administreres av Statens vegvesen på oppdrag fra Nord-Trøndelag fylkeskommune, som er veieier.

Forsiden nå